KQXSMN 8/3/2020 - Xố số miền Nam ngày 8 tháng 3 năm 2020

Các tỉnh miền Nam quay thưởng ngày 8-3-2020
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
  • Miền nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

Xổ số miền Nam ngày 08-03-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 8-3-2020
Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
08
32
85
G7
632
302
889
G6
0875
2664
8850
0278
6134
5344
3802
4485
5172
G5
5371
8306
5732
G4
05522
82926
66175
46612
10271
25318
01477
68269
49370
87150
26337
17377
48775
54731
91421
47738
12751
59015
98820
41137
87158
G3
41517
11655
47275
07058
69391
40657
G2
78200
07982
35225
G1
32280
74532
10712
ĐB
824764
768564
222376
Quảng cáo
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0,8 2,6 2
1 2,7,8 2,5
2 2,6 0,1,5
3 2 1,2,2,4,7 2,7,8
4 4
5 0,5 0,8 1,7,8
6 4,4 4,9
7 1,1,5,5,7 0,5,5,7,8 2,6
8 0 2 5,5,9
9 1