KQXSMN 9/5/2019 - Xố số miền Nam ngày 9 tháng 5 năm 2019

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 16/09/2019
TP Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế Miền Bắc
Đồng Tháp Phú Yên
Cà Mau
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 9-5-2019

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
73
08
37
G7
044
586
490
G6
5873
8062
2096
8441
0948
1367
5026
6078
9268
G5
1731
7473
6911
G4
67280
45970
79386
28416
81340
17416
66451
10905
53398
50768
54546
25129
72288
93498
68760
60424
19553
43040
07952
70767
79208
G3
38583
89692
62449
82435
30780
25050
G2
51103
68281
53821
G1
41870
04364
55213
ĐB
555910
971592
905336
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 3 5,8 8
1 0,6,6 1,3
2 9 1,4,6
3 1 5 6,7
4 0,4 1,6,8,9 0
5 1 0,2,3
6 2 4,7,8 0,7,8
7 0,0,3,3 3 8
8 0,3,6 1,6,8 0
9 2,6 2,8,8 0