XSMT ngày 08/12/2017 - Kết quả xố số miền Trung ngày 8/12/2017

  • Miền Trung
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung ngày 8-12-2017

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
G8
52
88
G7
279
735
G6
6122
3587
2601
1687
9693
2424
G5
5333
3417
G4
18597
76739
70382
07359
63849
07244
14732
61287
64616
41437
16312
56651
48967
33538
G3
66686
69073
69094
17348
G2
68017
00303
G1
35475
60453
ĐB
757807
368115
ĐầuGia LaiNinh Thuận
01,73
172,5,6,7
224
32,3,95,7,8
44,98
52,91,3
67
73,5,9
82,6,77,7,8
973,4