Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-09-2022 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
27-09-2022 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần 3 lần
26-09-2022 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 7 lần 1 lần 4 lần 3 lần
25-09-2022 4 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
24-09-2022 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần
23-09-2022 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần
22-09-2022 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần
21-09-2022 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần
20-09-2022 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 8 lần
19-09-2022 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
Tổng 29
24
26
28
29
21
31
23
31
28

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 29 lần về
 • Đầu 1: 24 lần về
 • Đầu 2: 26 lần về
 • Đầu 3: 28 lần về
 • Đầu 4: 29 lần về
 • Đầu 5: 21 lần về
 • Đầu 6: 31 lần về
 • Đầu 7: 23 lần về
 • Đầu 8: 31 lần về
 • Đầu 9: 28 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-09-2022 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần
27-09-2022 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần
26-09-2022 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
25-09-2022 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 8 lần 2 lần 2 lần
24-09-2022 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần
23-09-2022 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần
22-09-2022 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần
21-09-2022 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
20-09-2022 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần
19-09-2022 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
Tổng 27
25
23
26
30
26
34
28
28
23

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 27 lần về
 • Đít 1: 25 lần về
 • Đít 2: 23 lần về
 • Đít 3: 26 lần về
 • Đít 4: 30 lần về
 • Đít 5: 26 lần về
 • Đít 6: 34 lần về
 • Đít 7: 28 lần về
 • Đít 8: 28 lần về
 • Đít 9: 23 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-09-2022 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần
27-09-2022 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần
26-09-2022 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 6 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần
25-09-2022 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 0 lần 5 lần
24-09-2022 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 8 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
23-09-2022 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
22-09-2022 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
21-09-2022 1 lần 1 lần 3 lần 8 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
20-09-2022 2 lần 6 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 7 lần 3 lần
19-09-2022 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần
Tổng 23
32
29
25
32
22
23
24
31
29

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 23 lần về
 • Đít 1: 32 lần về
 • Đít 2: 29 lần về
 • Đít 3: 25 lần về
 • Đít 4: 32 lần về
 • Đít 5: 22 lần về
 • Đít 6: 23 lần về
 • Đít 7: 24 lần về
 • Đít 8: 31 lần về
 • Đít 9: 29 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc