Thống kê Vietlott các kỳ - Thống kê kết quả xổ số Vietlott

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Thống kê XS Vietlott

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Mega 6/45
11
5.13% 4 lần
23
5.13% 4 lần
36
5.13% 4 lần
05
3.85% 3 lần
06
3.85% 3 lần
26
3.85% 3 lần
34
3.85% 3 lần
37
3.85% 3 lần
39
3.85% 3 lần
41
3.85% 3 lần
42
3.85% 3 lần
02
2.56% 2 lần
03
2.56% 2 lần
04
2.56% 2 lần
08
2.56% 2 lần
09
2.56% 2 lần
15
2.56% 2 lần
16
2.56% 2 lần
18
2.56% 2 lần
19
2.56% 2 lần
27
2.56% 2 lần
33
2.56% 2 lần
43
2.56% 2 lần
44
2.56% 2 lần
01
1.28% 1 lần
07
1.28% 1 lần
12
1.28% 1 lần
13
1.28% 1 lần
14
1.28% 1 lần
17
1.28% 1 lần
20
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
25
1.28% 1 lần
28
1.28% 1 lần
30
1.28% 1 lần
31
1.28% 1 lần
32
1.28% 1 lần
35
1.28% 1 lần
38
1.28% 1 lần
40
1.28% 1 lần
10
0% 0 lần
21
0% 0 lần
22
0% 0 lần
29
0% 0 lần
45
0% 0 lần