Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Chọn số ngày để thống kê

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-05-2022 49
17-05-2022 53
16-05-2022 13
15-05-2022 49
14-05-2022 75
13-05-2022 36
12-05-2022 65
11-05-2022 24
10-05-2022 06
09-05-2022 59
Tổng 1
1
1
1
2
2
1
1
0
0

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 1 lần về
 • Đầu 1: 1 lần về
 • Đầu 2: 1 lần về
 • Đầu 3: 1 lần về
 • Đầu 4: 2 lần về
 • Đầu 5: 2 lần về
 • Đầu 6: 1 lần về
 • Đầu 7: 1 lần về
 • Đầu 8: 0 lần về
 • Đầu 9: 0 lần về

Thống kê đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-05-2022 49
17-05-2022 53
16-05-2022 13
15-05-2022 49
14-05-2022 75
13-05-2022 36
12-05-2022 65
11-05-2022 24
10-05-2022 06
09-05-2022 59
Tổng 0
0
0
2
1
2
2
0
0
3

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 0 lần về
 • Đít 1: 0 lần về
 • Đít 2: 0 lần về
 • Đít 3: 2 lần về
 • Đít 4: 1 lần về
 • Đít 5: 2 lần về
 • Đít 6: 2 lần về
 • Đít 7: 0 lần về
 • Đít 8: 0 lần về
 • Đít 9: 3 lần về

Thống kê tổng giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-05-2022 49
17-05-2022 53
16-05-2022 13
15-05-2022 49
14-05-2022 75
13-05-2022 36
12-05-2022 65
11-05-2022 24
10-05-2022 06
09-05-2022 59
Tổng 0
1
1
2
2
0
2
0
1
1

Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Tổng 0: 0 lần về
 • Tổng 1: 1 lần về
 • Tổng 2: 1 lần về
 • Tổng 3: 2 lần về
 • Tổng 4: 2 lần về
 • Tổng 5: 0 lần về
 • Tổng 6: 2 lần về
 • Tổng 7: 0 lần về
 • Tổng 8: 1 lần về
 • Tổng 9: 1 lần về