XSTD 30 ngày qua - Xổ số miền Bắc trong vòng 30 ngày

XSMB 1 tháng qua -Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 19-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 2FE - 7FE - 3FE
ĐB39473
G188431
G231815 38423
G3 64458 89906 03787
27881 94072 71547
G45191 5100 9125 0817
G5 8470 8897 3780
7097 7989 1463
G6754 571 139
G7 32 39 05 47
ĐầuĐuôi
00,5,6
15,7
23,5
31,2,9,9
47,7
54,8
63
70,1,2,3
80,1,7,9
91,7,7

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 18-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 11FD - 4FD - 10FD
ĐB41334
G184633
G272738 00524
G3 18777 03831 84391
89767 83971 46277
G46034 2275 0216 2821
G5 9548 1032 2492
4431 5680 1932
G6794 392 508
G7 31 62 72 67
ĐầuĐuôi
08
16
21,4
31,1,1,2,2,3,4,4,8
48
5
62,7,7
71,2,5,7,7
80
91,2,2,4

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 17-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 7FC - 3FC - 9FC
ĐB96651
G120755
G202892 71843
G3 24309 39768 86989
50331 48962 87734
G45261 5531 6377 5755
G5 4144 7521 9652
1928 0870 8821
G6257 627 613
G7 51 94 70 75
ĐầuĐuôi
09
13
21,1,7,8
31,1,4
43,4
51,1,2,5,5,7
61,2,8
70,0,5,7
89
92,4

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 16-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 8FB - 2FB - 15FB
ĐB26682
G137391
G269238 41265
G3 99604 33178 15445
02256 77604 72373
G43377 3461 4799 2904
G5 3625 2394 6750
3738 5696 3484
G6190 477 144
G7 39 60 06 04
ĐầuĐuôi
04,4,4,4,6
1
25
38,8,9
44,5
50,6
60,1,5
73,7,7,8
82,4
90,1,4,6,9

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 15-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 15FA - 4FA - 8FA
ĐB40771
G189617
G258685 59275
G3 32664 20626 11516
77826 62332 52831
G48898 4520 8452 7809
G5 2505 8217 1282
0789 6687 1288
G6329 366 771
G7 49 42 99 63
ĐầuĐuôi
05,9
16,7,7
20,6,6,9
31,2
42,9
52
63,4,6
71,1,5
82,5,7,8,9
98,9

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 14-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 15ED - 12ED - 6ED
ĐB75608
G115029
G284241 45914
G3 51731 82275 32352
85935 23665 55488
G41313 0778 1841 0318
G5 6478 3634 2034
2154 9843 1243
G6758 605 254
G7 73 28 31 82
ĐầuĐuôi
05,8
13,4,8
28,9
31,1,4,4,5
41,1,3,3
52,4,4,8
65
73,5,8,8
82,8
9

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 13-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 13EC - 9EC - 7EC
ĐB55062
G146864
G299515 58103
G3 40021 41259 37709
33470 87782 19037
G42645 6014 9872 1777
G5 0612 4161 4925
3552 0746 3784
G6881 272 227
G7 40 49 59 44
ĐầuĐuôi
03,9
12,4,5
21,5,7
37
40,4,5,6,9
52,9,9
61,2,4
70,2,2,7
81,2,4
9

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 12-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3EB - 5EB - 7EB
ĐB37899
G194673
G264543 91378
G3 34907 75294 01032
77216 76283 91196
G49474 8242 7943 3986
G5 7951 4917 7412
4149 0687 6865
G6978 800 652
G7 03 08 63 34
ĐầuĐuôi
00,3,7,8
12,6,7
2
32,4
42,3,3,9
51,2
63,5
73,4,8,8
83,6,7
94,6,9

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 11-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 13EA - 8EA - 7EA
ĐB97291
G182885
G256554 02384
G3 95838 16643 07036
29828 00068 11762
G44223 2815 9363 3426
G5 9911 6428 2526
0658 4305 3813
G6079 794 125
G7 72 23 05 38
ĐầuĐuôi
05,5
11,3,5
23,3,5,6,6,8,8
36,8,8
43
54,8
62,3,8
72,9
84,5
91,4

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 10-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 4DC - 2DC - 1DC
ĐB74359
G176419
G244101 91993
G3 86814 15579 14774
67025 52695 36608
G44737 9897 6018 2310
G5 0033 4518 4652
9490 2301 0141
G6439 273 579
G7 68 87 94 97
ĐầuĐuôi
01,1,8
10,4,8,8,9
25
33,7,9
41
52,9
68
73,4,9,9
87
90,3,4,5,7,7

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 09-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 15DB - 9DB - 10DB
ĐB06000
G197910
G220605 34406
G3 93826 62308 26644
26006 29214 96463
G43468 7939 9524 3551
G5 9799 7882 7085
2957 8675 7737
G6513 422 652
G7 37 94 70 28
ĐầuĐuôi
00,5,6,6,8
10,3,4
22,4,6,8
37,7,9
44
51,2,7
63,8
70,5
82,5
94,9

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 08-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 6DA - 11DA - 15DA
ĐB09702
G174663
G230758 57111
G3 60274 12435 44317
58246 36118 28338
G49640 4549 9223 4480
G5 1521 3033 9929
5481 7287 9320
G6738 184 948
G7 02 01 42 93
ĐầuĐuôi
01,2,2
11,7,8
20,1,3,9
33,5,8,8
40,2,6,8,9
58
63
74
80,1,4,7
93

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 07-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 12CB - 11CB - 6CB
ĐB72672
G151065
G294630 19339
G3 09464 27815 51563
52691 76989 64292
G46579 9030 9424 8380
G5 2007 1026 9874
1133 5720 3016
G6956 781 069
G7 36 30 85 70
ĐầuĐuôi
07
15,6
20,4,6
30,0,0,3,6,9
4
56
63,4,5,9
70,2,4,9
80,1,5,9
91,2

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 06-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 12CA - 5CA - 9CA
ĐB87807
G158780
G206321 91122
G3 61013 46507 88781
76413 11509 24699
G41703 3912 0178 5627
G5 7971 9608 9597
4940 6355 5636
G6120 537 783
G7 83 16 84 56
ĐầuĐuôi
03,7,7,8,9
12,3,3,6
20,1,2,7
36,7
40
55,6
6
71,8
80,1,3,3,4
97,9

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 05-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 5BA - 10BA - 4BA
ĐB02286
G176770
G206825 25300
G3 25542 92585 97675
58694 96914 89230
G49993 0312 5612 2702
G5 4057 1972 0159
0890 1525 9043
G6005 909 407
G7 15 39 93 32
ĐầuĐuôi
00,2,5,7,9
12,2,4,5
25,5
30,2,9
42,3
57,9
6
70,2,5
85,6
90,3,3,4

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 04-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 11LZ - 9LZ - 8LZ
ĐB11155
G145805
G235883 89943
G3 22693 98695 74276
13292 15513 75857
G46865 9458 9011 9882
G5 1490 2330 7550
5589 4495 8524
G6699 510 099
G7 33 04 38 60
ĐầuĐuôi
04,5
10,1,3
24
30,3,8
43
50,5,7,8
60,5
76
82,3,9
90,2,3,5,5,9,9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 03-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 14LY - 13LY - 8LY
ĐB58310
G110624
G271432 78957
G3 64222 10693 68066
57965 58045 63636
G40614 4310 1170 7093
G5 5582 0033 2199
7874 9282 8442
G6834 082 688
G7 12 89 92 06
ĐầuĐuôi
06
10,0,2,4
22,4
32,3,4,6
42,5
57
65,6
70,4
82,2,2,8,9
92,3,3,9

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 02-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 8LX - 12LX - 13LX
ĐB62505
G120787
G211294 83741
G3 62547 12413 25832
44103 16115 49454
G45557 8190 9584 0213
G5 6248 2940 3251
5435 2932 3665
G6386 147 621
G7 87 10 52 88
ĐầuĐuôi
03,5
10,3,3,5
21
32,2,5
40,1,7,7,8
51,2,4,7
65
7
84,6,7,7,8
90,4

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 01-03-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 5LV - 11LV - 13LV
ĐB71310
G106742
G281282 12686
G3 90776 11668 62008
61053 94032 13083
G46324 6901 4272 0373
G5 3731 9847 5459
8464 3197 0691
G6531 492 827
G7 32 11 67 76
ĐầuĐuôi
01,8
10,1
24,7
31,1,2,2
42,7
53,9
64,7,8
72,3,6,6
82,3,6
91,2,7

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 28-02-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 5LU - 9LU - 8LU
ĐB61214
G196589
G205378 39524
G3 44679 92716 35241
04331 79251 13630
G43161 5188 9617 0660
G5 9011 5200 5087
6128 2427 2478
G6169 178 951
G7 08 17 26 63
ĐầuĐuôi
00,8
11,4,6,7,7
24,6,7,8
30,1
41
51,1
60,1,3,9
78,8,8,9
87,8,9
9

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 27-02-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 14LT - 1LT - 10LT
ĐB68716
G121136
G257803 50551
G3 18492 11613 87193
15708 17500 08663
G44254 9079 7726 9558
G5 8099 1437 6832
3899 3492 5039
G6160 626 587
G7 28 57 64 94
ĐầuĐuôi
00,3,8
13,6
26,6,8
32,6,7,9
4
51,4,7,8
60,3,4
79
87
92,2,3,4,9,9

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 26-02-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 15LS - 13LS - 14LS
ĐB17948
G156052
G207854 72825
G3 47349 79435 09013
01083 12595 12432
G42292 6414 0880 9850
G5 6065 0869 2696
5726 4301 1244
G6354 960 277
G7 16 14 73 89
ĐầuĐuôi
01
13,4,4,6
25,6
32,5
44,8,9
50,2,4,4
60,5,9
73,7
80,3,9
92,5,6

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 25-02-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 12LR - 10LR - 4LR
ĐB37168
G114350
G238457 72236
G3 36329 73301 49104
39953 71619 49805
G43513 8867 0686 4710
G5 7879 4150 8523
5791 3708 9545
G6722 699 314
G7 38 65 56 81
ĐầuĐuôi
01,4,5,8
10,3,4,9
22,3,9
36,8
45
50,0,3,6,7
65,7,8
79
81,6
91,9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 24-02-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 15LQ - 2LQ - 1LQ
ĐB55232
G139106
G242934 66588
G3 19492 12679 40369
16164 64181 42536
G45253 7221 3569 9949
G5 9218 9615 6384
9774 0667 9256
G6053 151 027
G7 04 34 07 17
ĐầuĐuôi
04,6,7
15,7,8
21,7
32,4,4,6
49
51,3,3,6
64,7,9,9
74,9
81,4,8
92

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 23-02-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 5LP - 15LP - 3LP
ĐB63311
G186911
G216219 95693
G3 74853 11851 99198
07286 09330 42706
G43296 2908 5604 9414
G5 9720 7463 0959
2825 7313 4473
G6407 781 040
G7 96 39 53 34
ĐầuĐuôi
04,6,7,8
11,1,3,4,9
20,5
30,4,9
40
51,3,3,9
63
73
81,6
93,6,6,8

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 22-02-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 9LN - 7LN - 11LN
ĐB34463
G153655
G212230 26939
G3 82980 72735 58528
56062 51814 75106
G43784 9200 1013 6658
G5 0798 6373 1295
7962 8436 2527
G6205 320 069
G7 83 44 86 90
ĐầuĐuôi
00,5,6
13,4
20,7,8
30,5,6,9
44
55,8
62,2,3,9
73
80,3,4,6
90,5,8

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 21-02-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 9LM - 15LM - 6LM
ĐB89968
G175866
G257039 79159
G3 15682 14015 43743
57048 89993 40390
G47907 4602 3921 6172
G5 8234 4764 4536
9694 6843 3812
G6974 962 317
G7 65 40 33 76
ĐầuĐuôi
02,7
12,5,7
21
33,4,6,9
40,3,3,8
59
62,4,5,6,8
72,4,6
82
90,3,4

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 20-02-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 12KZ - 10KZ - 4KZ
ĐB28716
G160764
G219329 25694
G3 28164 95332 04087
57541 61255 04098
G42787 2150 9355 1033
G5 4548 8688 0833
2444 4343 5394
G6666 471 422
G7 73 41 51 43
ĐầuĐuôi
0
16
22,9
32,3,3
41,1,3,3,4,8
50,1,5,5
64,4,6
71,3
87,7,8
94,4,8

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 19-02-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 6KY - 1KY - 2KY
ĐB86105
G155689
G226503 59506
G3 44271 18652 52665
19468 29116 70851
G44952 3784 1334 7882
G5 6250 9384 9488
7587 4931 9661
G6895 491 961
G7 75 68 55 49
ĐầuĐuôi
03,5,6
16
2
31,4
49
50,1,2,2,5
61,1,5,8,8
71,5
82,4,4,7,8,9
91,5

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 18-02-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 10KX - 14KX - 5KX
ĐB15297
G169209
G275215 83161
G3 92221 41635 61327
66409 53102 70126
G48090 5364 9070 8033
G5 5359 1293 3130
2899 5486 0063
G6455 989 243
G7 89 21 62 42
ĐầuĐuôi
02,9,9
15
21,1,6,7
30,3,5
42,3
55,9
61,2,3,4
70
86,9,9
90,3,7,9

XSMB ba mươi ngày gần đây nhất được xsmb.me cập nhật thông qua mục sổ kết quả trên website để người chơi theo dõi thông tin tổng hợp các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống miền bắc trong kì quay thưởng xổ số 30 ngày liên tiếp.

Sổ kết quả XSMB 30 ngày được xsmb.me cập nhật trên hệ thống máy tính giúp quý khách kiểm tra được tất cả những thông số kết quả của từng giải thưởng trong xổ số ba mươi ngày qua bao gồm kết quả đầy đủ và những con số lô tô 2 số hàng ngày. Các bạn không cần đến trực tiếp trường quay mà vẫn có thể theo dõi được các thông tin kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất một cách chính xác và cụ thể nhất, dù hôm trước bạn có bỏ lỡ bất kì ngày nào đều được chúng tôi cập nhật trên mục sổ kết quả vô cùng tiện lợi.

Để truy cập tra cứu những thông số khác nhau, quý khách click như sau:

-Quý khách click vào mục “2 số” hệ thống chúng tôi ngay lập tức sẽ trả lại cho quý vị kết quả bảng thống kê lô tô 2 số, tức là bảng tổng hợp kết quả 2 số cuối của các giải thưởng những kì quay trong vòng một tháng gần nhất.

-Quý khách click vào mục ‘3 số”, hệ thống sẽ hiển thị ngay thống kê kết quả xsmb xổ số 30 ngày gần đây kết quả lô tô 3 số tức tổng hợp kết quả 3 số cuối trong các kì mở thưởng 1 tháng gần đây nhất.

 Nhu cầu của mỗi người chơi khác nhau, vì vậy quý khách muốn xem thống kê KQXS 30 ngày gần đây nhất của mục lô tô 2 số và 3 số có thể lựa chọn theo tùy ý, chúng tôi đã thống kê chi tiết và đầy đủ giúp các bạn tra cứu kết quả một cách tiện lợi để so sánh và đưa ra quyết định khi tham gia chơi xổ số.

Xem thêm kết quả XSMB trực tiếp tất cả các ngày, tháng, năm tại đây

Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp sxmb 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!