XSTD 30 ngày qua - Xổ số miền Bắc trong vòng 30 ngày

XSMB 1 tháng qua -Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 20-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3UA - 5UA - 2UA
ĐB02376
G128487
G231125 61008
G3 80165 48033 96770
26101 29253 40460
G44440 6056 7593 8101
G5 2498 1355 0030
6556 8453 3044
G6086 834 046
G7 35 83 88 44
ĐầuĐuôi
01,1,8
1
25
30,3,4,5
40,4,4,6
53,3,5,6,6
60,5
70,6
83,6,7,8
93,8

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 19-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 10TS - 5TS - 4TS
ĐB80620
G139822
G269856 74778
G3 50068 14155 18910
84788 56245 45623
G40021 0006 5561 6930
G5 3805 1380 2804
2825 0649 0998
G6560 879 372
G7 85 27 74 84
ĐầuĐuôi
04,5,6
10
20,1,2,3,5,7
30
45,9
55,6
60,1,8
72,4,8,9
80,4,5,8
98

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 18-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 10TR - 3TR - 9TR
ĐB10846
G109403
G236095 54578
G3 56910 61229 06208
42636 85233 25649
G42154 9378 4047 6421
G5 5542 8919 5530
0497 6647 9770
G6539 467 822
G7 41 85 06 93
ĐầuĐuôi
03,6,8
10,9
21,2,9
30,3,6,9
41,2,6,7,7,9
54
67
70,8,8
85
93,5,7

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 17-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 6TQ - 7TQ - 10TQ
ĐB86201
G144072
G282825 80905
G3 94169 09372 68711
02728 91707 18548
G45011 4252 9315 8024
G5 7475 4649 5915
3234 9549 2253
G6067 161 641
G7 57 82 78 49
ĐầuĐuôi
01,5,7
11,1,5,5
24,5,8
34
41,8,9,9,9
52,3,7
61,7,9
72,2,5,8
82
9

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 16-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 9TP - 11TP - 5TP
ĐB03797
G121429
G286632 32396
G3 95400 00001 36780
20709 38515 87616
G40667 8593 6709 8510
G5 1066 3762 3054
8327 8399 4645
G6030 593 347
G7 24 78 02 62
ĐầuĐuôi
00,1,2,9,9
10,5,6
24,7,9
30,2
45,7
54
62,2,6,7
78
80
93,3,6,7,9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 15-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 15TN - 8TN - 3TN
ĐB42303
G157562
G202519 07032
G3 21265 62510 18228
00379 92646 52511
G47856 5596 1039 9868
G5 5463 5588 2429
7797 4374 5673
G6687 961 648
G7 88 42 12 89
ĐầuĐuôi
03
10,1,2,9
28,9
32,9
42,6,8
56
61,2,3,5,8
73,4,9
87,8,8,9
96,7

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 14-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 10TM - 7TM - 14TM
ĐB81843
G153557
G276583 53032
G3 86806 23148 62208
00500 46350 01197
G49368 6620 3970 7712
G5 1187 3565 6327
1125 6169 1037
G6689 673 268
G7 34 57 56 37
ĐầuĐuôi
00,6,8
12
20,5,7
32,4,7,7
43,8
50,6,7,7
65,8,8,9
70,3
83,7,9
97

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 13-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 7TL - 10TL - 4TL
ĐB82182
G168797
G212518 28491
G3 88892 99144 42486
82318 97756 62567
G41784 5609 8270 4080
G5 3437 3692 0524
6079 7520 3544
G6503 374 333
G7 48 79 26 38
ĐầuĐuôi
03,9
18,8
20,4,6
33,7,8
44,4,8
56
67
70,4,9,9
80,2,4,6
91,2,2,7

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 12-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 5TK - 2TK - 15TK
ĐB75717
G146105
G280273 26932
G3 82563 42814 92189
81894 26636 46955
G48823 1303 3064 4856
G5 2720 9697 3267
5228 1266 4747
G6526 221 924
G7 15 64 70 80
ĐầuĐuôi
03,5
14,5,7
20,1,3,4,6,8
32,6
47
55,6
63,4,4,6,7
70,3
80,9
94,7

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 11-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1TH - 2TH - 6TH
ĐB53841
G132820
G225167 87437
G3 47263 87736 39104
77049 87267 59769
G40712 9112 5141 0699
G5 1353 2864 0118
1164 3105 7669
G6012 963 648
G7 61 74 77 07
ĐầuĐuôi
04,5,7
12,2,2,8
20
36,7
41,1,8,9
53
61,3,3,4,4,7,7,9,9
74,7
8
99

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 10-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 8TG - 7TG - 14TG
ĐB82811
G167742
G207532 17147
G3 41927 52858 04482
77612 32073 56974
G41417 4068 3870 8223
G5 0236 2816 2298
6775 6825 4215
G6251 547 387
G7 24 71 43 06
ĐầuĐuôi
06
11,2,5,6,7
23,4,5,7
32,6
42,3,7,7
51,8
68
70,1,3,4,5
82,7
98

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 09-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 8TF - 7TF - 5TF
ĐB52783
G100917
G280560 79345
G3 91923 74919 39678
73482 57620 57438
G47070 2064 9086 2034
G5 9628 2868 8765
0017 4251 2931
G6217 457 448
G7 04 16 26 91
ĐầuĐuôi
04
16,7,7,7,9
20,3,6,8
31,4,8
45,8
51,7
60,4,5,8
70,8
82,3,6
91

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 08-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 4TE - 2TE - 9TE
ĐB44868
G177679
G263505 91051
G3 87214 83163 91238
51695 32727 46783
G44597 6596 3882 7222
G5 0530 5563 9528
2585 7148 3853
G6491 279 997
G7 23 02 00 13
ĐầuĐuôi
00,2,5
13,4
22,3,7,8
30,8
48
51,3
63,3,8
79,9
82,3,5
91,5,6,7,7

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 07-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 8TD - 1TD - 3TD
ĐB97616
G101357
G282135 66464
G3 82457 96970 53109
81190 25349 40983
G49738 7602 8425 8068
G5 9782 1476 5255
1459 0374 1883
G6503 552 821
G7 88 48 21 70
ĐầuĐuôi
02,3,9
16
21,1,5
35,8
48,9
52,5,7,7,9
64,8
70,0,4,6
82,3,3,8
90

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 06-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 7TC - 5TC - 11TC
ĐB58517
G115045
G236548 93310
G3 79836 21826 14419
62322 27127 96909
G46406 8870 0414 9324
G5 9296 2221 0126
3335 8941 0581
G6947 666 467
G7 96 60 31 77
ĐầuĐuôi
06,9
10,4,7,9
21,2,4,6,6,7
31,5,6
41,5,7,8
5
60,6,7
70,7
81
96,6

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 05-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 7TB - 15TB - 1TB
ĐB30051
G143294
G248137 43790
G3 51700 69689 39971
63070 39403 84610
G46240 2853 9803 2312
G5 7985 4203 2255
8178 4899 2794
G6441 896 157
G7 50 03 16 58
ĐầuĐuôi
00,3,3,3,3
10,2,6
2
37
40,1
50,1,3,5,7,8
6
70,1,8
85,9
90,4,4,6,9

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 04-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1TA - 13TA - 5TA
ĐB41784
G140530
G258805 88316
G3 02098 47475 70848
96221 50504 31213
G42874 0893 0824 6265
G5 0710 1090 1135
5682 8836 5896
G6636 955 442
G7 63 58 57 32
ĐầuĐuôi
04,5
10,3,6
21,4
30,2,5,6,6
42,8
55,7,8
63,5
74,5
82,4
90,3,6,8

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 03-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 6SR - 13SR - 11SR
ĐB91254
G137095
G271323 56977
G3 41761 35543 29078
69655 48106 07296
G47892 1329 3774 9013
G5 3420 7426 1569
9065 3718 6003
G6404 287 594
G7 83 60 82 06
ĐầuĐuôi
03,4,6,6
13,8
20,3,6,9
3
43
54,5
60,1,5,9
74,7,8
82,3,7
92,4,5,6

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 02-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 13SQ - 6SQ - 15SQ
ĐB40725
G177727
G211421 33009
G3 88981 25570 33326
73380 05278 17839
G40861 1388 3816 9805
G5 7641 0146 0463
3340 3812 3943
G6254 785 457
G7 12 24 52 61
ĐầuĐuôi
05,9
12,2,6
21,4,5,6,7
39
40,1,3,6
52,4,7
61,1,3
70,8
80,1,5,8
9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 01-09-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 2SP - 5SP - 3SP
ĐB61697
G126468
G216660 81453
G3 14662 65449 52136
18193 23224 49029
G45234 0077 1995 0169
G5 5097 4318 4562
6628 4618 1993
G6675 685 564
G7 84 19 31 77
ĐầuĐuôi
0
18,8,9
24,8,9
31,4,6
49
53
60,2,2,4,8,9
75,7,7
84,5
93,3,5,7,7

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 31-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 15SN - 6SN - 13SN
ĐB70560
G142546
G222099 14478
G3 47568 25900 57913
75336 00022 14889
G46514 1999 6018 8972
G5 2422 4750 1600
8706 7263 0069
G6602 794 385
G7 60 27 44 95
ĐầuĐuôi
00,0,2,6
13,4,8
22,2,7
36
44,6
50
60,0,3,8,9
72,8
85,9
94,5,9,9

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 30-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 8SM - 1SM - 6SM - 5SM
ĐB52766
G133040
G222888 21272
G3 40025 98932 37764
46827 84066 10293
G42978 0992 7776 3508
G5 8573 7699 9963
5752 6090 0885
G6925 666 490
G7 79 19 83 63
ĐầuĐuôi
08
19
25,5,7
32
40
52
63,3,4,6,6,6
72,3,6,8,9
83,5,8
90,0,2,3,9

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 29-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 7SL - 15SL - 2SL
ĐB89773
G176425
G275302 01236
G3 81576 78563 13727
27635 55912 53228
G47652 1455 7113 2425
G5 0641 1404 8830
0220 0163 5724
G6672 228 796
G7 55 24 96 79
ĐầuĐuôi
02,4
12,3
20,4,4,5,5,7,8,8
30,5,6
41
52,5,5
63,3
72,3,6,9
8
96,6

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 28-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 12SK - 10SK - 8SK
ĐB41362
G143349
G244385 30892
G3 42938 40230 48799
94281 72532 24562
G44808 0159 9024 2586
G5 2776 2143 8763
7307 2125 2434
G6809 784 053
G7 99 32 71 54
ĐầuĐuôi
07,8,9
1
24,5
30,2,2,4,8
43,9
53,4,9
62,2,3
71,6
81,4,5,6
92,9,9

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 27-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 2SH - 5SH - 8SH
ĐB59662
G159098
G223795 42858
G3 86949 96307 91024
38249 95920 63250
G41633 7966 3827 7729
G5 2567 5120 4268
8308 6499 4992
G6562 114 214
G7 02 60 41 45
ĐầuĐuôi
02,7,8
14,4
20,0,4,7,9
33
41,5,9,9
50,8
60,2,2,6,7,8
7
8
92,5,8,9

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 26-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 15SG - 12SG - 10SG
ĐB58963
G195499
G246867 37259
G3 39220 65210 33593
50495 43558 70564
G43139 3317 9627 6900
G5 0537 7984 3868
0139 9091 1163
G6444 178 705
G7 00 58 85 98
ĐầuĐuôi
00,0,5
10,7
20,7
37,9,9
44
58,8,9
63,3,4,7,8
78
84,5
91,3,5,8,9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 25-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 6SF - 7SF - 13SF
ĐB97301
G124276
G241864 95944
G3 93422 13700 15165
66796 00382 35261
G42638 6146 4725 3572
G5 9392 4529 2935
9142 8808 7546
G6780 307 578
G7 30 71 13 19
ĐầuĐuôi
00,1,7,8
13,9
22,5,9
30,5,8
42,4,6,6
5
61,4,5
71,2,6,8
80,2
92,6

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 24-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 9SE - 1SE - 3SE
ĐB25362
G112645
G259625 58990
G3 64717 42078 32551
99169 82171 00419
G43273 1840 9361 0804
G5 0492 1882 1079
1694 7940 9382
G6382 645 322
G7 23 44 31 28
ĐầuĐuôi
04
17,9
22,3,5,8
31
40,0,4,5,5
51
61,2,9
71,3,8,9
82,2,2
90,2,4

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 23-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 15SD - 12SD - 4SD
ĐB79347
G121963
G212818 83766
G3 05012 96538 24131
68691 48223 77480
G47476 6062 7573 4878
G5 8934 2587 0872
5367 9487 8089
G6121 648 694
G7 01 80 39 89
ĐầuĐuôi
01
12,8
21,3
31,4,8,9
47,8
5
62,3,6,7
72,3,6,8
80,0,7,7,9,9
91,4

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 22-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 4SC - 11SC - 9SC
ĐB56093
G164281
G258617 29398
G3 99620 38604 96360
09531 82489 37240
G41839 3028 0340 6158
G5 9969 3158 0856
8416 4523 1234
G6975 833 764
G7 52 39 41 44
ĐầuĐuôi
04
16,7
20,3,8
31,3,4,9,9
40,0,1,4
52,6,8,8
60,4,9
75
81,9
93,8

XSMB ba mươi ngày gần đây nhất được xsmb.me cập nhật thông qua mục sổ kết quả trên website để người chơi theo dõi thông tin tổng hợp các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống miền bắc trong kì quay thưởng xổ số 30 ngày liên tiếp.

Sổ kết quả XSMB 30 ngày được xsmb.me cập nhật trên hệ thống máy tính giúp quý khách kiểm tra được tất cả những thông số kết quả của từng giải thưởng trong xổ số ba mươi ngày qua bao gồm kết quả đầy đủ và những con số lô tô 2 số hàng ngày. Các bạn không cần đến trực tiếp trường quay mà vẫn có thể theo dõi được các thông tin kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất một cách chính xác và cụ thể nhất, dù hôm trước bạn có bỏ lỡ bất kì ngày nào đều được chúng tôi cập nhật trên mục sổ kết quả vô cùng tiện lợi.

Để truy cập tra cứu những thông số khác nhau, quý khách click như sau:

-Quý khách click vào mục “2 số” hệ thống chúng tôi ngay lập tức sẽ trả lại cho quý vị kết quả bảng thống kê lô tô 2 số, tức là bảng tổng hợp kết quả 2 số cuối của các giải thưởng những kì quay trong vòng một tháng gần nhất.

-Quý khách click vào mục ‘3 số”, hệ thống sẽ hiển thị ngay thống kê kết quả xsmb xổ số 30 ngày gần đây kết quả lô tô 3 số tức tổng hợp kết quả 3 số cuối trong các kì mở thưởng 1 tháng gần đây nhất.

 Nhu cầu của mỗi người chơi khác nhau, vì vậy quý khách muốn xem thống kê KQXS 30 ngày gần đây nhất của mục lô tô 2 số và 3 số có thể lựa chọn theo tùy ý, chúng tôi đã thống kê chi tiết và đầy đủ giúp các bạn tra cứu kết quả một cách tiện lợi để so sánh và đưa ra quyết định khi tham gia chơi xổ số.

Xem thêm kết quả XSMB trực tiếp tất cả các ngày, tháng, năm tại đây

Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp sxmb 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!