XSTD 30 ngày qua - Xổ số miền Bắc trong vòng 30 ngày

XSMB 1 tháng qua -Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 13-11-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 13YA - 9YA - 8YA
ĐB29618
G114439
G214754 71727
G3 16445 65808 65150
77516 99368 30929
G41548 2797 3776 0728
G5 2679 1138 0407
7983 8706 8165
G6194 980 167
G7 94 68 81 75
ĐầuĐuôi
06,7,8
16,8
27,8,9
38,9
45,8
50,4
65,7,8,8
75,6,9
80,1,3
94,4,7

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 12-11-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 8XV - 5XV - 15XV
ĐB36744
G195233
G221962 39539
G3 95169 68376 96581
22455 97978 13814
G47940 6303 0148 6752
G5 1774 4247 3134
8905 9321 1355
G6092 636 994
G7 55 63 97 07
ĐầuĐuôi
03,5,7
14
21
33,4,6,9
40,4,7,8
52,5,5,5
62,3,9
74,6,8
81
92,4,7

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 11-11-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 2XU - 1XU - 13XU
ĐB04116
G118344
G296935 29509
G3 89481 34019 92520
96019 10839 67017
G42175 3623 5132 2355
G5 8596 8069 9770
2214 4894 3414
G6959 052 720
G7 27 51 02 87
ĐầuĐuôi
02,9
14,4,6,7,9,9
20,0,3,7
32,5,9
44
51,2,5,9
69
70,5
81,7
94,6

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 10-11-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 5XT - 6XT - 14XT
ĐB23310
G127335
G269710 90559
G3 94433 53428 51348
01833 93126 54321
G45391 9244 0985 1956
G5 6058 8508 6802
9893 2540 6647
G6969 205 549
G7 33 57 55 70
ĐầuĐuôi
02,5,8
10,0
21,6,8
33,3,3,5
40,4,7,8,9
55,6,7,8,9
69
70
85
91,3

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 09-11-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 11XS - 2XS - 5XS
ĐB26502
G125577
G232963 84850
G3 37973 61193 38891
24467 19390 16400
G40677 5383 0195 6291
G5 1185 6193 0388
0795 7572 0800
G6158 809 398
G7 60 73 03 74
ĐầuĐuôi
00,0,2,3,9
1
2
3
4
50,8
60,3,7
72,3,3,4,7,7
83,5,8
90,1,1,3,3,5,5,8

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 08-11-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 11XR - 6XR - 12XR
ĐB37892
G175605
G298138 89024
G3 34872 91330 26233
21487 30227 11062
G47252 4977 2377 6603
G5 4427 9295 9909
6106 9786 1773
G6065 825 851
G7 80 28 67 58
ĐầuĐuôi
03,5,6,9
1
24,5,7,7,8
30,3,8
4
51,2,8
62,5,7
72,3,7,7
80,6,7
92,5

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 07-11-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1XQ - 4XQ - 3XQ
ĐB87024
G145295
G242291 85731
G3 09496 85455 59201
93266 90956 59440
G46983 0003 3676 2654
G5 3086 5875 5599
2136 8236 2314
G6907 400 123
G7 83 95 96 05
ĐầuĐuôi
00,1,3,5,7
14
23,4
31,6,6
40
54,5,6
66
75,6
83,3,6
91,5,5,6,6,9

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 06-11-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3XP - 6XP - 2XP
ĐB46181
G106584
G281119 36209
G3 90226 50602 83100
63371 40915 42443
G48823 1193 8658 8684
G5 2758 5732 3244
6871 1288 2076
G6615 190 805
G7 47 85 42 43
ĐầuĐuôi
00,2,5,9
15,5,9
23,6
32
42,3,3,4,7
58,8
6
71,1,6
81,4,4,5,8
90,3

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 05-11-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 12XN - 4XN - 1XN
ĐB63990
G101134
G271610 17521
G3 54834 06693 90688
03122 95657 68032
G42204 7962 9000 5329
G5 9632 1943 2059
0357 5663 7303
G6598 691 251
G7 78 94 48 54
ĐầuĐuôi
00,3,4
10
21,2,9
32,2,4,4
43,8
51,4,7,7,9
62,3
78
88
90,1,3,4,8

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 04-11-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3XM - 4XM - 11XM
ĐB56043
G149752
G277348 51039
G3 95380 08094 01175
52080 33777 02723
G41778 0087 2367 8259
G5 4540 6500 5590
5921 3599 4471
G6676 907 587
G7 75 15 24 74
ĐầuĐuôi
00,7
15
21,3,4
39
40,3,8
52,9
67
71,4,5,5,6,7,8
80,0,7,7
90,4,9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 03-11-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1XL - 3XL - 13XL
ĐB40911
G197704
G279238 75235
G3 76412 47724 63409
58364 22945 35434
G49547 9374 2794 1325
G5 0160 0044 8784
1744 4093 4274
G6729 403 477
G7 90 20 17 11
ĐầuĐuôi
03,4,9
11,1,2,7
20,4,5,9
34,5,8
44,4,5,7
5
60,4
74,4,7
84
90,3,4

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 02-11-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 12XK - 5XK - 2XK
ĐB93894
G136798
G256510 41495
G3 53725 76107 75567
34646 88093 62567
G40439 7764 0981 9281
G5 3955 2862 3373
1779 1194 1402
G6459 145 869
G7 65 46 47 68
ĐầuĐuôi
02,7
10
25
39
45,6,6,7
55,9
62,4,5,7,7,8,9
73,9
81,1
93,4,4,5,8

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 01-11-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 6XH - 4XH - 13XH
ĐB23568
G189592
G222392 51423
G3 94433 84645 45814
15761 21162 65511
G46416 3652 8503 1764
G5 3152 6278 6970
8420 4072 3486
G6456 871 639
G7 51 83 72 87
ĐầuĐuôi
03
11,4,6
20,3
33,9
45
51,2,2,6
61,2,4,8
70,1,2,2,8
83,6,7
92,2

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 31-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 14XG - 2XG - 7XG
ĐB88962
G154054
G270333 47439
G3 91669 86951 09161
08202 36988 79889
G49236 7325 1758 5042
G5 2503 3977 2910
3743 7376 0524
G6095 251 301
G7 42 66 12 85
ĐầuĐuôi
01,2,3
10,2
24,5
33,6,9
42,2,3
51,1,4,8
61,2,6,9
76,7
85,8,9
95

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 30-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1XF - 3XF - 5XF
ĐB40698
G113263
G218823 02599
G3 23878 76689 85196
84446 03642 06211
G44068 2030 9545 3250
G5 9371 4054 4727
0468 0649 9414
G6749 756 503
G7 26 24 47 15
ĐầuĐuôi
03
11,4,5
23,4,6,7
30
42,5,6,7,9,9
50,4,6
63,8,8
71,8
89
96,8,9

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 29-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 4XE - 10XE - 11XE
ĐB42342
G141504
G227155 37714
G3 56323 14959 17982
90681 97928 05315
G44799 7996 4171 5139
G5 1013 9271 0563
7163 2343 4972
G6156 358 667
G7 52 76 43 34
ĐầuĐuôi
04
13,4,5
23,8
34,9
42,3,3
52,5,6,8,9
63,3,7
71,1,2,6
81,2
96,9

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 28-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 8XD - 6XD - 14XD
ĐB96139
G156197
G214825 14149
G3 65255 31760 47423
13103 00886 65401
G45460 1470 2916 7634
G5 6459 2331 4618
7246 4454 9227
G6266 831 203
G7 01 09 03 17
ĐầuĐuôi
01,1,3,3,3,9
16,7,8
23,5,7
31,1,4,9
46,9
54,5,9
60,0,6
70
86
97

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 27-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 5XC - 3XC - 2XC
ĐB24116
G131797
G211033 06489
G3 38368 73511 21197
42823 75414 33189
G46163 6498 5139 1593
G5 4700 5661 8246
2684 2049 1922
G6160 334 991
G7 49 28 02 26
ĐầuĐuôi
00,2
11,4,6
22,3,6,8
33,4,9
46,9,9
5
60,1,3,8
7
84,9,9
91,3,7,7,8

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 26-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 13XB - 15XB - 6XB
ĐB63309
G182597
G201042 45534
G3 13101 56080 15913
11793 52668 59759
G44970 7119 1571 4468
G5 9468 4042 2876
8790 3705 0728
G6105 487 352
G7 85 94 59 11
ĐầuĐuôi
01,5,5,9
11,3,9
28
34
42,2
52,9,9
68,8,8
70,1,6
80,5,7
90,3,4,7

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 25-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3XA - 15XA - 2XA
ĐB88584
G101811
G225902 14580
G3 79748 67800 93887
01482 26679 14613
G45557 3563 7863 3462
G5 4721 8049 1521
1207 8103 2535
G6577 443 676
G7 45 22 26 33
ĐầuĐuôi
00,2,3,7
11,3
21,1,2,6
33,5
43,5,8,9
57
62,3,3
76,7,9
80,2,4,7
9

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 24-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 7VU - 3VU - 9VU
ĐB65074
G154557
G275914 57738
G3 62690 95919 72248
97762 89807 91520
G45619 8089 9918 7084
G5 3716 4007 6243
9756 1804 1015
G6104 288 290
G7 98 86 99 87
ĐầuĐuôi
04,4,7,7
14,5,6,8,9,9
20
38
43,8
56,7
62
74
84,6,7,8,9
90,0,8,9

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 23-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 11VT - 14VT - 10VT
ĐB08753
G123074
G253796 44995
G3 10052 21032 04845
82102 34054 87832
G40836 9500 3879 1660
G5 8560 9233 3785
8237 7335 9796
G6687 810 702
G7 12 71 60 34
ĐầuĐuôi
00,2,2
10,2
2
32,2,3,4,5,6,7
45
52,3,4
60,0,0
71,4,9
85,7
95,6,6

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 22-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 2VS - 12VS - 6VS
ĐB17237
G182273
G239668 29929
G3 07587 81702 93234
43763 85169 96378
G43276 9221 6149 8395
G5 6933 1857 0804
7569 2269 2214
G6566 905 786
G7 41 35 24 21
ĐầuĐuôi
02,4,5
14
21,1,4,9
33,4,5,7
41,9
57
63,6,8,9,9,9
73,6,8
86,7
95

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 21-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 11VR - 7VR - 8VR
ĐB72174
G155833
G254527 54789
G3 39984 71630 78833
13134 51347 73940
G47130 9105 3374 3527
G5 1413 0230 8588
1559 2053 1525
G6895 889 220
G7 10 42 30 99
ĐầuĐuôi
05
10,3
20,5,7,7
30,0,0,0,3,3,4
40,2,7
53,9
6
74,4
84,8,9,9
95,9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 20-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 5VQ - 15VQ - 14VQ
ĐB23749
G148495
G289676 72788
G3 09171 34992 15073
95947 27643 35175
G46813 5943 8417 1450
G5 5960 2968 1819
6261 2935 1631
G6696 574 478
G7 00 17 47 86
ĐầuĐuôi
00
13,7,7,9
2
31,5
43,3,7,7,9
50
60,1,8
71,3,4,5,6,8
86,8
92,5,6

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 19-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3VP - 2VP - 13VP
ĐB29598
G158642
G287766 14197
G3 73584 97037 33528
24718 63825 66042
G40442 9610 9728 5157
G5 4873 2908 3758
0567 5337 1977
G6481 571 310
G7 40 59 19 05
ĐầuĐuôi
05,8
10,0,8,9
25,8,8
37,7
40,2,2,2
57,8,9
66,7
71,3,7
81,4
97,8

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 18-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 14VN - 7VN - 4VN
ĐB65897
G162332
G270093 65042
G3 35283 96019 21703
39059 95237 43629
G46248 7459 9477 1095
G5 4885 4718 0597
2314 3911 6548
G6947 744 978
G7 67 62 74 98
ĐầuĐuôi
03
11,4,8,9
29
32,7
42,4,7,8,8
59,9
62,7
74,7,8
83,5
93,5,7,7,8

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 17-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3VM - 11VM - 14VM
ĐB16461
G160560
G210958 98368
G3 41858 89840 71070
05064 02809 91444
G48278 3049 7147 3777
G5 2300 3153 7445
8515 7837 9339
G6248 741 073
G7 27 53 73 41
ĐầuĐuôi
00,9
15
27
37,9
40,1,1,4,5,7,8,9
53,3,8,8
60,1,4,8
70,3,3,7,8
8
9

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 16-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 14VL - 13VL - 12VL
ĐB83641
G145905
G208190 23554
G3 42706 99176 96297
68012 71894 27729
G44255 1516 0105 8173
G5 1708 2225 5015
2461 4216 7545
G6881 965 941
G7 07 63 29 02
ĐầuĐuôi
02,5,5,6,7,8
12,5,6,6
25,9,9
3
41,1,5
54,5
61,3,5
73,6
81
90,4,7

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 15-10-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 5VK - 3VK - 10VK
ĐB45930
G104047
G245958 97520
G3 91681 04454 16116
71076 35029 86347
G42569 2378 8245 2247
G5 5991 1994 7425
7149 0784 6129
G6864 571 006
G7 23 43 58 37
ĐầuĐuôi
06
16
20,3,5,9,9
30,7
43,5,7,7,7,9
54,8,8
64,9
71,6,8
81,4
91,4

XSMB ba mươi ngày gần đây nhất được Xsmb.me cập nhật thông qua mục sổ kết quả trên website để người chơi theo dõi thông tin tổng hợp các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống miền Bắc trong kì quay thưởng xổ số 30 ngày liên tiếp.

Sổ kết quả XSMB 30 ngày được Xsmb.me cập nhật trên hệ thống máy tính giúp quý khách kiểm tra được tất cả những thông số kết quả của từng giải thưởng trong xổ số ba mươi ngày qua bao gồm kết quả đầy đủ và những con số lô tô 2 số hàng ngày. Các bạn không cần đến trực tiếp trường quay mà vẫn có thể theo dõi được các thông tin kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất một cách chính xác và cụ thể nhất, dù hôm trước bạn có bỏ lỡ bất kì ngày nào đều được chúng tôi cập nhật trên mục sổ kết quả vô cùng tiện lợi.

Để truy cập tra cứu những thông số khác nhau, quý khách click như sau:

- Quý khách click vào mục “2 số” hệ thống chúng tôi ngay lập tức sẽ trả lại cho quý vị kết quả bảng thống kê lô tô 2 số, tức là bảng tổng hợp kết quả 2 số cuối của các giải thưởng những kì quay trong vòng một tháng gần nhất.

- Quý khách click vào mục ‘3 số”, hệ thống sẽ hiển thị ngay thống kê kết quả XSMB xổ số 30 ngày gần đây kết quả lô tô 3 số tức tổng hợp kết quả 3 số cuối trong các kì mở thưởng 1 tháng gần đây nhất.

 Nhu cầu của mỗi người chơi khác nhau, vì vậy quý khách muốn xem thống kê KQXS 30 ngày gần đây nhất của mục lô tô 2 số và 3 số có thể lựa chọn theo tùy ý, chúng tôi đã thống kê chi tiết và đầy đủ giúp các bạn tra cứu kết quả một cách tiện lợi để so sánh và đưa ra quyết định khi tham gia chơi xổ số.

Xem thêm kết quả XSMB trực tiếp tất cả các ngày, tháng, năm tại đây

Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp SXMB 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!