XSTD 30 ngày qua - Xổ số miền Bắc trong vòng 30 ngày

XSMB 1 tháng qua -Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 20-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3SA - 10SA - 11SA
ĐB41265
G173061
G287238 32032
G3 91778 61653 23445
95454 44159 39497
G41953 9300 8184 3050
G5 1575 5068 7419
5479 6961 5421
G6772 784 753
G7 51 08 19 84
ĐầuĐuôi
00,8
19,9
21
32,8
45
50,1,3,3,3,4,9
61,1,5,8
72,5,8,9
84,4,4
97

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 19-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 7RQ - 1RQ - 12RQ
ĐB91082
G191467
G281562 69297
G3 97138 00117 22541
31704 37630 90168
G40106 2442 9484 9191
G5 7194 0797 1899
9993 9258 7307
G6457 472 035
G7 70 52 35 66
ĐầuĐuôi
04,6,7
17
2
30,5,5,8
41,2
52,7,8
62,6,7,8
70,2
82,4
91,3,4,7,7,9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 18-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 2RP - 9RP - 8RP
ĐB07111
G164084
G281079 44180
G3 25723 48672 06901
57163 92297 43696
G48103 9765 3309 2746
G5 4865 4670 2965
1578 5422 6545
G6207 420 711
G7 47 09 18 53
ĐầuĐuôi
01,3,7,9,9
11,1,8
20,2,3
3
45,6,7
53
63,5,5,5
70,2,8,9
80,4
96,7

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 17-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 10RN - 14RN - 9RN
ĐB84598
G121843
G281281 23128
G3 26985 53701 31052
44345 45120 33168
G47944 2599 6190 8833
G5 1420 4398 6030
2760 8905 2793
G6458 577 140
G7 82 27 67 53
ĐầuĐuôi
01,5
1
20,0,7,8
30,3
40,3,4,5
52,3,8
60,7,8
77
81,2,5
90,3,8,8,9

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 16-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 4RM - 8RM - 10RM
ĐB65374
G136834
G247251 79171
G3 13170 27013 10612
32162 79064 74291
G44130 8719 2523 2811
G5 9306 9688 6135
4693 4838 9511
G6468 103 940
G7 83 03 47 93
ĐầuĐuôi
03,3,6
11,1,2,3,9
23
30,4,5,8
40,7
51
62,4,8
70,1,4
83,8
91,3,3

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 15-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1RL - 4RL - 15RL
ĐB17474
G161235
G240921 75577
G3 46580 93636 61352
16557 31461 61683
G43891 3921 3447 4622
G5 6853 1752 7856
3749 4139 5803
G6655 448 138
G7 76 11 55 25
ĐầuĐuôi
03
11
21,1,2,5
35,6,8,9
47,8,9
52,2,3,5,5,6,7
61
74,6,7
80,3
91

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 14-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 5RK - 6RK - 2RK
ĐB10584
G125712
G280449 61871
G3 95739 31092 24448
99059 86140 86629
G45549 5714 5045 1464
G5 9320 6738 0663
6594 6763 0764
G6478 927 005
G7 63 58 98 38
ĐầuĐuôi
05
12,4
20,7,9
38,8,9
40,5,8,9,9
58,9
63,3,3,4,4
71,8
84
92,4,8

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 13-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 7RH - 13RH - 9RH
ĐB93981
G178798
G281390 72012
G3 60676 92703 51168
81754 19009 64706
G43402 2178 3624 2952
G5 5199 3320 0443
7155 5766 6844
G6422 322 067
G7 00 76 15 91
ĐầuĐuôi
00,2,3,6,9
12,5
20,2,2,4
3
43,4
52,4,5
66,7,8
76,6,8
81
90,1,8,9

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 12-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 11RG - 9RG - 6RG
ĐB69859
G122652
G272436 02029
G3 17968 76759 07753
46464 75093 12696
G49678 1988 1847 9641
G5 9876 1605 7312
1923 6810 1134
G6001 133 658
G7 41 82 53 62
ĐầuĐuôi
01,5
10,2
23,9
33,4,6
41,1,7
52,3,3,8,9,9
62,4,8
76,8
82,8
93,6

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 11-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 9RF - 5RF - 11RF
ĐB86376
G193984
G221586 64638
G3 74832 44672 18135
85628 49481 78874
G45305 5131 8065 2208
G5 3827 4036 8584
4934 1343 3869
G6041 272 175
G7 26 92 50 87
ĐầuĐuôi
05,8
1
26,7,8
31,2,4,5,6,8
41,3
50
65,9
72,2,4,5,6
81,4,4,6,7
92

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 10-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 7RE - 6RE - 2RE
ĐB14040
G188656
G282265 28492
G3 69565 98451 85253
45902 17294 58220
G49772 6914 6465 8703
G5 9165 1105 6903
6796 4256 1743
G6168 476 685
G7 47 62 95 84
ĐầuĐuôi
02,3,3,5
14
20
3
40,3,7
51,3,6,6
62,5,5,5,5,8
72,6
84,5
92,4,5,6

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 09-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 6RD - 13RD - 4RD
ĐB25002
G139146
G213758 23706
G3 49459 56567 74415
60305 70456 17482
G48830 2369 5166 2283
G5 8157 6223 3382
4562 6679 4603
G6434 144 504
G7 94 55 44 77
ĐầuĐuôi
02,3,4,5,6
15
23
30,4
44,4,6
55,6,7,8,9
62,6,7,9
77,9
82,2,3
94

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 08-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 2RC - 15RC - 10RC
ĐB09562
G147108
G281675 61475
G3 27123 17726 42191
95408 02437 86964
G48861 0767 7519 0628
G5 3553 5500 0892
6120 4132 3898
G6592 395 405
G7 39 18 92 75
ĐầuĐuôi
00,5,8,8
18,9
20,3,6,8
32,7,9
4
53
61,2,4,7
75,5,5
8
91,2,2,2,5,8

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 07-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 14RB - 2RB - 3RB
ĐB28326
G175586
G244311 59307
G3 19615 39630 09903
19593 79719 45630
G42404 0736 6723 4428
G5 6800 1618 1684
1797 8550 1891
G6819 439 936
G7 00 59 28 23
ĐầuĐuôi
00,0,3,4,7
11,5,8,9,9
23,3,6,8,8
30,0,6,6,9
4
50,9
6
7
84,6
91,3,7

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 06-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 14RA - 10RA - 6RA
ĐB32648
G145932
G239838 57793
G3 58556 71750 07063
83249 30303 73613
G40308 8428 5036 6490
G5 6284 0399 7641
8447 4190 8678
G6291 367 801
G7 91 47 09 88
ĐầuĐuôi
01,3,8,9
13
28
32,6,8
41,7,7,8,9
50,6
63,7
78
84,8
90,0,1,1,3,9

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 05-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 11QN - 8QN - 2QN
ĐB60091
G147794
G223649 01351
G3 01525 96244 58845
66544 07089 54881
G45191 3212 9468 3133
G5 2676 6991 5546
2092 4536 3607
G6695 372 935
G7 89 87 93 57
ĐầuĐuôi
07
12
25
33,5,6
44,4,5,6,9
51,7
68
72,6
81,7,9,9
91,1,1,2,3,4,5

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 04-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3QM - 13QM - 11QM
ĐB63132
G173770
G224905 87481
G3 86252 78978 24941
65364 08644 93306
G47829 7239 3687 9573
G5 4853 7912 9237
9094 0678 7810
G6925 254 889
G7 31 75 32 52
ĐầuĐuôi
05,6
10,2
25,9
31,2,2,7,9
41,4
52,2,3,4
64
70,3,5,8,8
81,7,9
94

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 03-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3QL - 1QL - 2QL
ĐB25333
G165118
G244155 89458
G3 93082 44886 45770
05022 72885 32612
G47039 2137 1894 2174
G5 6167 0262 4508
9252 6533 0582
G6491 214 196
G7 37 88 69 05
ĐầuĐuôi
05,8
12,4,8
22
33,3,7,7,9
4
52,5,8
62,7,9
70,4
82,2,5,6,8
91,4,6

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 02-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 5QK - 9QK - 2QK
ĐB82782
G194045
G258669 38238
G3 58894 16322 06079
83344 28577 43240
G42671 0191 2612 0256
G5 2372 1144 3751
7444 1619 3121
G6053 278 929
G7 91 68 79 63
ĐầuĐuôi
0
12,9
21,2,9
38
40,4,4,4,5
51,3,6
63,8,9
71,2,7,8,9,9
82
91,1,4

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 01-08-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 5QH - 15QH - 2QH
ĐB05356
G175468
G275794 65136
G3 47922 88612 41265
88785 13362 22868
G43501 1356 8661 6292
G5 5537 7741 7724
5150 7117 8650
G6316 635 795
G7 05 20 17 14
ĐầuĐuôi
01,5
12,4,6,7,7
20,2,4
35,6,7
41
50,0,6,6
61,2,5,8,8
7
85
92,4,5

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 31-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 14QG - 12QG - 10QG
ĐB56690
G161312
G201899 77922
G3 56343 09926 22930
45231 27381 33946
G47026 0286 2385 9151
G5 3633 6380 3266
8589 9112 2857
G6504 699 709
G7 03 36 18 12
ĐầuĐuôi
03,4,9
12,2,2,8
22,6,6
30,1,3,6
43,6
51,7
66
7
80,1,5,6,9
90,9,9

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 30-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 7QF - 9QF - 10QF
ĐB51357
G162294
G280318 93442
G3 89874 97818 41969
38205 39390 89726
G45275 7157 5025 0719
G5 5947 3963 2830
5881 3621 5768
G6447 132 928
G7 95 39 67 30
ĐầuĐuôi
05
18,8,9
21,5,6,8
30,0,2,9
42,7,7
57,7
63,7,8,9
74,5
81
90,4,5

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 29-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 10QE - 8QE - 13QE
ĐB79918
G159307
G253561 87015
G3 94889 19019 58537
76548 57392 80953
G49614 3325 8583 4085
G5 9771 7380 5939
1547 3980 2897
G6984 511 157
G7 77 74 64 45
ĐầuĐuôi
07
11,4,5,8,9
25
37,9
45,7,8
53,7
61,4
71,4,7
80,0,3,4,5,9
92,7

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 28-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 14QD - 4QD - 10QD
ĐB59008
G146054
G227425 31871
G3 70413 87149 00756
40724 83952 15252
G48592 7791 5269 8735
G5 6488 7283 2578
1631 5869 4144
G6592 730 069
G7 16 93 30 11
ĐầuĐuôi
08
11,3,6
24,5
30,0,1,5
44,9
52,2,4,6
69,9,9
71,8
83,8
91,2,2,3

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 27-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 4QC - 10QC - 9QC
ĐB65694
G180171
G229886 20697
G3 73992 57837 06218
01454 18892 58660
G40217 3988 6633 3443
G5 9978 9822 4820
0849 7633 8702
G6492 096 051
G7 74 33 10 17
ĐầuĐuôi
02
10,7,7,8
20,2
33,3,3,7
43,9
51,4
60
71,4,8
86,8
92,2,2,4,6,7

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 26-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3QB - 15QB - 5QB
ĐB97420
G162976
G227803 11950
G3 23770 54417 55999
91552 41424 49853
G49831 7559 3632 5495
G5 1973 9950 9703
5003 3317 8155
G6006 441 643
G7 30 42 05 06
ĐầuĐuôi
03,3,3,5,6,6
17,7
20,4
30,1,2
41,2,3
50,0,2,3,5,9
6
70,3,6
8
95,9

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 25-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 10QA - 15QA - 3QA
ĐB22382
G122363
G202040 20422
G3 59456 61772 61355
71878 76971 71593
G48172 3522 4330 4218
G5 1582 3022 8411
9644 8602 0930
G6439 605 607
G7 64 35 34 96
ĐầuĐuôi
02,5,7
11,8
22,2,2
30,0,4,5,9
40,4
55,6
63,4
71,2,2,8
82,2
93,6

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 24-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 9PN - 5PN - 12PN
ĐB54161
G194599
G237929 54400
G3 27521 89059 26682
04133 14847 09088
G41922 1105 8700 2063
G5 3817 1485 4149
4164 4405 4701
G6592 535 619
G7 08 92 49 42
ĐầuĐuôi
00,0,1,5,5,8
17,9
21,2,9
33,5
42,7,9,9
59
61,3,4
7
82,5,8
92,2,9

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 23-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 10PM - 8PM - 3PM
ĐB75074
G170690
G257421 39771
G3 08552 78377 22617
24222 50628 05443
G49116 7809 1641 9324
G5 6255 3976 1585
6748 5523 4111
G6215 516 245
G7 57 22 64 56
ĐầuĐuôi
09
11,5,6,6,7
21,2,2,3,4,8
3
41,3,5,8
52,5,6,7
64
71,4,6,7
85
90

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 22-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1PL - 4PL - 10PL
ĐB12598
G199924
G295208 65308
G3 02590 80260 59726
05537 51947 27843
G40817 8796 6716 1758
G5 2521 6536 9324
4183 0484 9097
G6415 152 400
G7 03 29 27 79
ĐầuĐuôi
00,3,8,8
15,6,7
21,4,4,6,7,9
36,7
43,7
52,8
60
79
83,4
90,6,7,8

XSMB ba mươi ngày gần đây nhất được xsmb.me cập nhật thông qua mục sổ kết quả trên website để người chơi theo dõi thông tin tổng hợp các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống miền bắc trong kì quay thưởng xổ số 30 ngày liên tiếp.

Sổ kết quả XSMB 30 ngày được xsmb.me cập nhật trên hệ thống máy tính giúp quý khách kiểm tra được tất cả những thông số kết quả của từng giải thưởng trong xổ số ba mươi ngày qua bao gồm kết quả đầy đủ và những con số lô tô 2 số hàng ngày. Các bạn không cần đến trực tiếp trường quay mà vẫn có thể theo dõi được các thông tin kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất một cách chính xác và cụ thể nhất, dù hôm trước bạn có bỏ lỡ bất kì ngày nào đều được chúng tôi cập nhật trên mục sổ kết quả vô cùng tiện lợi.

Để truy cập tra cứu những thông số khác nhau, quý khách click như sau:

-Quý khách click vào mục “2 số” hệ thống chúng tôi ngay lập tức sẽ trả lại cho quý vị kết quả bảng thống kê lô tô 2 số, tức là bảng tổng hợp kết quả 2 số cuối của các giải thưởng những kì quay trong vòng một tháng gần nhất.

-Quý khách click vào mục ‘3 số”, hệ thống sẽ hiển thị ngay thống kê kết quả xsmb xổ số 30 ngày gần đây kết quả lô tô 3 số tức tổng hợp kết quả 3 số cuối trong các kì mở thưởng 1 tháng gần đây nhất.

 Nhu cầu của mỗi người chơi khác nhau, vì vậy quý khách muốn xem thống kê KQXS 30 ngày gần đây nhất của mục lô tô 2 số và 3 số có thể lựa chọn theo tùy ý, chúng tôi đã thống kê chi tiết và đầy đủ giúp các bạn tra cứu kết quả một cách tiện lợi để so sánh và đưa ra quyết định khi tham gia chơi xổ số.

Xem thêm kết quả XSMB trực tiếp tất cả các ngày, tháng, năm tại đây

Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp sxmb 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!