XSTD 30 ngày qua - Xổ số miền Bắc trong vòng 30 ngày

XSMB 1 tháng qua -Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 20-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 13QT - 2QT - 1QT
ĐB43464
G193972
G268146 13245
G3 63982 99181 35268
27480 59551 49534
G42781 1382 9744 8878
G5 2181 7683 5356
0520 3021 9102
G6807 376 552
G7 60 01 47 15
ĐầuĐuôi
01,2,7
15
20,1
34
44,5,6,7
51,2,6
60,4,8
72,6,8
80,1,1,1,2,2,3
9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 19-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 11QS - 3QS - 15QS
ĐB20112
G193858
G216996 72107
G3 39550 52015 61595
77482 07613 31996
G40225 7577 9976 6368
G5 5144 7703 1841
2886 2487 4869
G6557 594 385
G7 68 49 44 15
ĐầuĐuôi
03,7
12,3,5,5
25
3
41,4,4,9
50,7,8
68,8,9
76,7
82,5,6,7
94,5,6,6

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 18-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 7QR - 12QR - 3QR
ĐB92849
G100559
G229651 34273
G3 13382 58591 11158
15549 92309 28277
G47652 6684 6421 5766
G5 6999 3505 5416
5169 3740 7973
G6136 761 834
G7 67 19 57 54
ĐầuĐuôi
05,9
16,9
21
34,6
40,9,9
51,2,4,7,8,9
61,6,7,9
73,3,7
82,4
91,9

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 17-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 12PZ - 13PZ - 15PZ
ĐB10532
G189701
G262850 33857
G3 78704 82581 44059
37501 81191 16255
G41515 1612 6947 2886
G5 1775 7604 9546
7980 4601 3484
G6035 215 349
G7 00 05 45 54
ĐầuĐuôi
00,1,1,1,4,4,5
12,5,5
2
32,5
45,6,7,9
50,4,5,7,9
6
75
80,1,4,6
91

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 16-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 12PY - 2PY - 6PY
ĐB23736
G179828
G203842 06815
G3 21375 62432 01012
10442 60475 47621
G42372 8131 1127 6389
G5 0440 6823 0889
6006 2353 0285
G6407 967 836
G7 26 90 60 96
ĐầuĐuôi
06,7
12,5
21,3,6,7,8
31,2,6,6
40,2,2
53
60,7
72,5,5
85,9,9
90,6

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 15-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 12PX - 8PX - 2PX
ĐB22819
G120823
G246041 84326
G3 64735 82655 66476
49302 17047 45587
G42938 1239 2553 2370
G5 1355 2398 3873
8551 0408 7133
G6432 908 213
G7 81 18 33 17
ĐầuĐuôi
02,8,8
13,7,8,9
23,6
32,3,3,5,8,9
41,7
51,3,5,5
6
70,3,6
81,7
98

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 14-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 4PV - 8PV - 2PV
ĐB38982
G105375
G260528 32359
G3 66826 37607 39653
09553 41779 03386
G44574 6192 7468 3405
G5 5298 9749 1395
4325 4017 1260
G6350 418 660
G7 13 93 80 55
ĐầuĐuôi
05,7
13,7,8
25,6,8
3
49
50,3,3,5,9
60,0,8
74,5,9
80,2,6
92,3,5,8

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 13-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 9PU - 14PU - 2PU
ĐB75368
G137158
G280493 16955
G3 97592 51907 19021
07997 53557 72877
G47369 2235 9650 7699
G5 2346 6422 4793
7344 8014 2746
G6347 259 591
G7 59 65 90 75
ĐầuĐuôi
07
14
21,2
35
44,6,6,7
50,5,7,8,9,9
65,8,9
75,7
8
90,1,2,3,3,7,9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 12-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 15PT - 1PT - 9PT
ĐB55886
G188930
G264361 57913
G3 59974 65877 72267
17766 64757 05955
G46416 2257 7256 8077
G5 4068 9923 3342
2980 6080 7315
G6662 060 707
G7 69 27 05 98
ĐầuĐuôi
05,7
13,5,6
23,7
30
42
55,6,7,7
60,1,2,6,7,8,9
74,7,7
80,0,6
98

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 11-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 8PS - 13PS - 2PS
ĐB48500
G157392
G276623 40780
G3 87331 77449 80447
51697 25926 73951
G42192 8235 3304 0727
G5 9393 1610 4491
1252 6666 0103
G6063 932 529
G7 49 62 57 22
ĐầuĐuôi
00,3,4
10
22,3,6,7,9
31,2,5
47,9,9
51,2,7
62,3,6
7
80
91,2,2,3,7

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 10-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 9PR - 11PR - 15PR
ĐB95735
G132369
G292000 14942
G3 47217 37126 80512
98470 77528 03272
G41299 9856 3072 1463
G5 4636 6868 7255
9113 8762 6625
G6342 085 940
G7 71 99 39 79
ĐầuĐuôi
00
12,3,7
25,6,8
35,6,9
40,2,2
55,6
62,3,8,9
70,1,2,2,9
85
99,9

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 09-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 7PQ - 13PQ - 15PQ
ĐB73052
G142339
G283545 50151
G3 60411 94981 69304
74427 61572 91268
G49868 8439 2376 4968
G5 1143 2644 5479
7574 7254 3959
G6001 147 793
G7 00 35 66 67
ĐầuĐuôi
00,1,4
11
27
35,9,9
43,4,5,7
51,2,4,9
66,7,8,8,8
72,4,6,9
81
93

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 08-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 4NZ - 11NZ - 13NZ
ĐB36128
G126736
G296881 19959
G3 10025 44711 57752
37464 74913 61368
G46273 4768 6316 8559
G5 1138 5803 4730
2198 4767 1587
G6810 681 188
G7 90 89 15 24
ĐầuĐuôi
03
10,1,3,5,6
24,5,8
30,6,8
4
52,9,9
64,7,8,8
73
81,1,7,8,9
90,8

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 07-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3NY - 2NY - 10NY
ĐB74530
G197659
G292731 72498
G3 69084 07844 77881
96914 51017 03073
G49896 5550 1053 6390
G5 9959 5205 9723
2701 9917 0792
G6838 832 555
G7 49 43 02 66
ĐầuĐuôi
01,2,5
14,7,7
23
30,1,2,8
43,4,9
50,3,5,9,9
66
73
81,4
90,2,6,8

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 06-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 2NX - 8NX - 3NX
ĐB44642
G133245
G251731 58918
G3 86510 23429 14671
70334 19863 02608
G43563 7723 1189 1960
G5 4567 2004 5356
1643 7779 4850
G6639 181 737
G7 33 79 93 26
ĐầuĐuôi
04,8
10,8
23,6,9
31,3,4,7,9
42,3,5
50,6
60,3,3,7
71,9,9
81,9
93

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 05-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 4NV - 6NV - 12NV
ĐB21900
G121590
G277814 07880
G3 88885 37102 31251
21211 81019 14854
G46022 1370 4771 6583
G5 2919 2093 8435
3754 6953 7963
G6333 374 515
G7 41 17 16 32
ĐầuĐuôi
00,2
11,4,5,6,7,9,9
22
32,3,5
41
51,3,4,4
63
70,1,4
80,3,5
90,3

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 04-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 9NU - 2NU - 6NU
ĐB63371
G161735
G293293 66824
G3 42445 51148 51248
25354 54780 03866
G42121 3319 6444 2296
G5 0931 6277 9100
6159 9167 1289
G6343 823 593
G7 25 23 03 60
ĐầuĐuôi
00,3
19
21,3,3,4,5
31,5
43,4,5,8,8
54,9
60,6,7
71,7
80,9
93,3,6

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 03-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 11NT - 4NT - 8NT
ĐB12050
G174867
G211837 29582
G3 86838 07814 50022
43043 97176 56876
G42363 9089 1324 5319
G5 4885 4422 7144
0583 0174 5654
G6489 261 200
G7 30 96 70 75
ĐầuĐuôi
00
14,9
22,2,4
30,7,8
43,4
50,4
61,3,7
70,4,5,6,6
82,3,5,9,9
96

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 02-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1NS - 14NS - 6NS
ĐB94761
G127423
G252089 33063
G3 17346 33139 16736
01430 67481 08122
G45494 3915 3852 4205
G5 2306 1966 7662
1363 6045 4200
G6440 074 418
G7 33 49 90 60
ĐầuĐuôi
00,5,6
15,8
22,3
30,3,6,9
40,5,6,9
52
60,1,2,3,3,6
74
81,9
90,4

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 01-05-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 13NR - 11NR - 5NR
ĐB34641
G156596
G281188 95672
G3 13683 44507 57885
99753 72552 85043
G43194 7018 6023 5632
G5 6205 2598 5631
4785 1752 7941
G6520 759 474
G7 93 81 63 54
ĐầuĐuôi
05,7
18
20,3
31,2
41,1,3
52,2,3,4,9
63
72,4
81,3,5,5,8
93,4,6,8

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 30-04-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 8NQ - 10NQ - 5NQ
ĐB93006
G163474
G219372 89850
G3 15658 14514 98848
56985 95486 62682
G42956 7500 1273 1345
G5 0039 6205 3869
6027 5590 4003
G6130 456 698
G7 41 21 38 79
ĐầuĐuôi
00,3,5,6
14
21,7
30,8,9
41,5,8
50,6,6,8
69
72,3,4,9
82,5,6
90,8

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 29-04-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1NP - 2NP - 5NP
ĐB00417
G199059
G274233 19149
G3 08786 90237 16254
23175 12778 09000
G45418 0878 7429 8988
G5 8242 1528 9730
4112 8010 6689
G6306 045 985
G7 24 99 68 97
ĐầuĐuôi
00,6
10,2,7,8
24,8,9
30,3,7
42,5,9
54,9
68
75,8,8
85,6,8,9
97,9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 28-04-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 8MZ - 3MZ - 1MZ
ĐB61019
G108071
G236956 43274
G3 19721 97735 34803
78074 14794 62461
G40372 7354 8450 3651
G5 0699 1868 8281
7436 7935 2913
G6118 668 234
G7 80 83 70 02
ĐầuĐuôi
02,3
13,8,9
21
34,5,5,6
4
50,1,4,6
61,8,8
70,1,2,4,4
80,1,3
94,9

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 27-04-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 11MY - 8MY - 12MY
ĐB66029
G194740
G258069 60284
G3 42218 15942 90074
98098 66531 88293
G44080 7365 4190 9778
G5 3003 0742 9202
3960 5242 3212
G6145 115 398
G7 28 86 26 64
ĐầuĐuôi
02,3
12,5,8
26,8,9
31
40,2,2,2,5
5
60,4,5,9
74,8
80,4,6
90,3,8,8

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 26-04-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 4MX - 12MX - 6MX
ĐB41702
G118023
G275633 30292
G3 95500 49684 22534
96913 53619 69423
G44175 8788 3148 0800
G5 9727 0788 8233
9301 7988 1557
G6941 607 895
G7 92 51 16 12
ĐầuĐuôi
00,0,1,2,7
12,3,6,9
23,3,7
33,3,4
41,8
51,7
6
75
84,8,8,8
92,2,5

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 25-04-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3MV - 13MV - 6MV
ĐB44188
G153421
G245059 72084
G3 17891 27596 77786
01952 14936 22174
G44546 7497 9332 7944
G5 5018 6027 9634
6974 2142 0264
G6879 328 792
G7 76 62 84 80
ĐầuĐuôi
0
18
21,7,8
32,4,6
42,4,6
52,9
62,4
74,4,6,9
80,4,4,6,8
91,2,6,7

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 24-04-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1MT - 8MT - 11MT
ĐB61229
G164831
G200868 27719
G3 81881 44597 54140
81218 08382 42866
G41063 1175 0196 0033
G5 6405 2895 6775
0923 8548 5912
G6458 651 973
G7 30 90 52 01
ĐầuĐuôi
01,5
12,8,9
23,9
30,1,3
40,8
51,2,8
63,6,8
73,5,5
81,2
90,5,6,7

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 23-04-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1MS - 9MS - 8MS
ĐB95541
G187314
G218334 90509
G3 94798 45157 24947
40973 44038 65617
G45052 7310 3589 4889
G5 6271 8748 7539
9828 6164 9662
G6202 027 809
G7 58 96 48 87
ĐầuĐuôi
02,9,9
10,4,7
27,8
34,8,9
41,7,8,8
52,7,8
62,4
71,3
87,9,9
96,8

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 22-04-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 9MR - 10MR - 3MR
ĐB78819
G134809
G211946 98103
G3 74969 49134 50035
37112 09272 64420
G44978 9239 1574 5773
G5 9962 1437 4658
4769 5078 8509
G6141 518 573
G7 59 19 00 78
ĐầuĐuôi
00,3,9,9
12,8,9,9
20
34,5,7,9
41,6
58,9
62,9,9
72,3,3,4,8,8,8
8
9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 21-04-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 4MQ - 5MQ - 11MQ
ĐB66103
G127160
G268035 90974
G3 16919 77595 01238
94869 69102 48123
G41026 6369 5971 3693
G5 5829 0982 9569
9232 4006 0339
G6741 391 001
G7 66 64 30 89
ĐầuĐuôi
01,2,3,6
19
23,6,9
30,2,5,8,9
41
5
60,4,6,9,9,9
71,4
82,9
91,3,5

XSMB ba mươi ngày gần đây nhất được xsmb.me cập nhật thông qua mục sổ kết quả trên website để người chơi theo dõi thông tin tổng hợp các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống miền bắc trong kì quay thưởng xổ số 30 ngày liên tiếp.

Sổ kết quả XSMB 30 ngày được xsmb.me cập nhật trên hệ thống máy tính giúp quý khách kiểm tra được tất cả những thông số kết quả của từng giải thưởng trong xổ số ba mươi ngày qua bao gồm kết quả đầy đủ và những con số lô tô 2 số hàng ngày. Các bạn không cần đến trực tiếp trường quay mà vẫn có thể theo dõi được các thông tin kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất một cách chính xác và cụ thể nhất, dù hôm trước bạn có bỏ lỡ bất kì ngày nào đều được chúng tôi cập nhật trên mục sổ kết quả vô cùng tiện lợi.

Để truy cập tra cứu những thông số khác nhau, quý khách click như sau:

-Quý khách click vào mục “2 số” hệ thống chúng tôi ngay lập tức sẽ trả lại cho quý vị kết quả bảng thống kê lô tô 2 số, tức là bảng tổng hợp kết quả 2 số cuối của các giải thưởng những kì quay trong vòng một tháng gần nhất.

-Quý khách click vào mục ‘3 số”, hệ thống sẽ hiển thị ngay thống kê kết quả xsmb xổ số 30 ngày gần đây kết quả lô tô 3 số tức tổng hợp kết quả 3 số cuối trong các kì mở thưởng 1 tháng gần đây nhất.

 Nhu cầu của mỗi người chơi khác nhau, vì vậy quý khách muốn xem thống kê KQXS 30 ngày gần đây nhất của mục lô tô 2 số và 3 số có thể lựa chọn theo tùy ý, chúng tôi đã thống kê chi tiết và đầy đủ giúp các bạn tra cứu kết quả một cách tiện lợi để so sánh và đưa ra quyết định khi tham gia chơi xổ số.

Xem thêm kết quả XSMB trực tiếp tất cả các ngày, tháng, năm tại đây

Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp sxmb 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!