XSTD 30 ngày qua - Xổ số miền Bắc trong vòng 30 ngày

XSMB 1 tháng qua -Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 18-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 13PF - 7PF - 8PF
ĐB85507
G147061
G245630 18275
G3 59029 93544 52148
67976 22338 44580
G48227 1232 5070 3169
G5 9048 6197 0654
7003 9418 0310
G6313 560 309
G7 38 09 11 43
ĐầuĐuôi
03,7,9,9
10,1,3,8
27,9
30,2,8,8
43,4,8,8
54
60,1,9
70,5,6
80
97

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 17-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3PE - 9PE - 15PE
ĐB75609
G141130
G284063 04929
G3 70751 43886 30932
93383 01100 62002
G48172 9656 9138 7788
G5 2320 0208 0492
9504 9985 0400
G6114 440 299
G7 78 40 08 73
ĐầuĐuôi
00,0,2,4,8,8,9
14
20,9
30,2,8
40,0
51,6
63
72,3,8
83,5,6,8
92,9

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 16-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3PD - 11PD - 1PD
ĐB68355
G153321
G247449 97545
G3 81898 74780 32429
97099 75658 71993
G40398 9922 4190 4398
G5 7737 0533 1756
2496 8300 2435
G6226 653 341
G7 81 15 46 43
ĐầuĐuôi
00
15
21,2,6,9
33,5,7
41,3,5,6,9
53,5,6,8
6
7
80,1
90,3,6,8,8,8,9

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 15-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 11PC - 1PC - 6PC
ĐB77107
G194404
G250088 50440
G3 78387 83252 30459
44722 86383 27087
G47230 4175 6723 8206
G5 1551 6637 9931
9951 4708 6074
G6620 414 723
G7 53 85 17 11
ĐầuĐuôi
04,6,7,8
11,4,7
20,2,3,3
30,1,7
40
51,1,2,3,9
6
74,5
83,5,7,7,8
9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 14-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 8PB - 10PB - 11PB
ĐB29202
G181626
G287665 10101
G3 01770 81655 89053
75546 85276 85825
G49220 5604 9123 0537
G5 9382 0525 2210
8912 2474 6468
G6114 934 500
G7 26 05 08 73
ĐầuĐuôi
00,1,2,4,5,8
10,2,4
20,3,5,5,6,6
34,7
46
53,5
65,8
70,3,4,6
82
9

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 13-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1PA - 9PA - 13PA
ĐB63297
G165729
G244893 86306
G3 39671 30121 95042
40845 07863 76344
G41730 5383 1273 0142
G5 3930 2430 9837
2119 6994 7402
G6923 489 194
G7 55 46 79 11
ĐầuĐuôi
02,6
11,9
21,3,9
30,0,0,7
42,2,4,5,6
55
63
71,3,9
83,9
93,4,4,7

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 12-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 6NM - 8NM - 15NM
ĐB16289
G151376
G267661 44043
G3 61978 87451 83773
21171 48198 09837
G41211 9430 4182 7364
G5 7497 0233 1859
9736 2928 3840
G6517 648 910
G7 58 23 86 57
ĐầuĐuôi
0
10,1,7
23,8
30,3,6,7
40,3,8
51,7,8,9
61,4
71,3,6,8
82,6,9
97,8

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 11-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3NL - 6NL - 4NL
ĐB67166
G162015
G219632 96225
G3 42791 84870 27572
06346 25777 39988
G41065 8325 4740 5483
G5 6058 7722 8000
6600 5057 7119
G6271 857 902
G7 24 08 38 84
ĐầuĐuôi
00,0,2,8
15,9
22,4,5,5
32,8
40,6
57,7,8
65,6
70,1,2,7
83,4,8
91

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 10-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 9NK - 3NK - 10NK
ĐB56266
G140927
G210988 68258
G3 01367 56330 09769
22259 99819 03458
G44533 7778 3730 6331
G5 6538 1865 3401
3055 0792 2704
G6892 540 529
G7 59 57 19 82
ĐầuĐuôi
01,4
19,9
27,9
30,0,1,3,8
40
55,7,8,8,9,9
65,6,7,9
78
82,8
92,2

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 09-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 14NH - 12NH - 4NH
ĐB68490
G171330
G263573 76967
G3 39455 59430 51209
83932 63784 61407
G49779 0068 8738 2333
G5 4765 4139 3089
4654 0418 0379
G6182 226 256
G7 40 07 62 52
ĐầuĐuôi
07,7,9
18
26
30,0,2,3,8,9
40
52,4,5,6
62,5,7,8
73,9,9
82,4,9
90

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 08-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 3NG - 4NG - 2NG
ĐB01783
G153350
G244101 57652
G3 29852 93909 08821
94694 38897 24119
G46617 8366 4722 9436
G5 1871 6151 4284
5975 9502 2052
G6613 740 725
G7 04 61 93 65
ĐầuĐuôi
01,2,4,9
13,7,9
21,2,5
36
40
50,1,2,2,2
61,5,6
71,5
83,4
93,4,7

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 07-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 13NF - 3NF - 11NF
ĐB95705
G134865
G221976 96895
G3 24155 57126 08515
67229 79646 23483
G44936 8775 7723 3182
G5 4948 4487 6624
5882 8314 4323
G6236 372 650
G7 65 41 70 39
ĐầuĐuôi
05
14,5
23,3,4,6,9
36,6,9
41,6,8
50,5
65,5
70,2,5,6
82,2,3,7
95

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 06-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 6NE - 2NE - 14NE
ĐB82297
G113311
G216443 09405
G3 92084 69660 92161
39657 01268 38300
G49558 0725 6745 1259
G5 1030 6207 6390
6200 1202 0819
G6451 900 549
G7 68 89 80 65
ĐầuĐuôi
00,0,0,2,5,7
11,9
25
30
43,5,9
51,7,8,9
60,1,5,8,8
7
80,4,9
90,7

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 05-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1ND - 7ND - 2ND
ĐB81937
G100433
G281286 55350
G3 19483 98948 66315
87012 46315 58704
G40909 6903 5444 0134
G5 4221 8132 7896
0419 3319 4167
G6525 820 921
G7 95 19 33 39
ĐầuĐuôi
03,4,9
12,5,5,9,9,9
20,1,1,5
32,3,3,4,7,9
44,8
50
67
7
83,6
95,6

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 04-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 4NC - 13NC - 15NC
ĐB19120
G163741
G238353 93296
G3 29158 64899 76760
15050 12602 24702
G40525 1282 2047 3072
G5 1351 9763 0857
6857 7965 6430
G6968 096 507
G7 95 31 88 13
ĐầuĐuôi
02,2,7
13
20,5
30,1
41,7
50,1,3,7,7,8
60,3,5,8
72
82,8
95,6,6,9

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 03-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 5NB - 2NB - 13NB
ĐB07188
G179085
G221703 66598
G3 85756 37276 00066
10446 66310 89907
G42496 6798 6950 4415
G5 9787 2019 5766
2997 7065 6028
G6290 348 631
G7 64 58 57 26
ĐầuĐuôi
03,7
10,5,9
26,8
31
46,8
50,6,7,8
64,5,6,6
76
85,7,8
90,6,7,8,8

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 02-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 14NA - 6NA - 3NA
ĐB85978
G166484
G273772 58816
G3 67055 52550 46331
01315 68324 72988
G46856 0319 5675 3374
G5 2238 2877 2033
1030 7479 7204
G6401 767 900
G7 24 07 58 95
ĐầuĐuôi
00,1,4,7
15,6,9
24,4
30,1,3,8
4
50,5,6,8
67
72,4,5,7,8,9
84,8
95

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 01-07-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1ML - 8ML - 14ML
ĐB31284
G115393
G204274 21312
G3 17715 16852 97575
98176 35770 98405
G48064 9941 6085 4292
G5 5564 5078 3024
8840 9686 9003
G6771 809 234
G7 72 93 77 39
ĐầuĐuôi
03,5,9
12,5
24
34,9
40,1
52
64,4
70,1,2,4,5,6,7,8
84,5,6
92,3,3

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 30-06-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 13MK - 9MK - 4MK
ĐB73622
G192650
G227142 26723
G3 67021 17143 15334
97804 61489 80839
G46146 2348 5577 2831
G5 3067 4230 9699
3414 3374 4650
G6586 995 997
G7 77 01 94 42
ĐầuĐuôi
01,4
14
21,2,3
30,1,4,9
42,2,3,6,8
50,0
67
74,7,7
86,9
94,5,7,9

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 29-06-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 8MH - 6MH - 5MH
ĐB97734
G158493
G249762 51935
G3 03064 54365 97448
00329 75100 67838
G46008 9597 1968 7837
G5 2086 0811 5992
9301 3982 6541
G6299 836 526
G7 10 86 85 92
ĐầuĐuôi
00,1,8
10,1
26,9
34,5,6,7,8
41,8
5
62,4,5,8
7
82,5,6,6
92,2,3,7,9

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 28-06-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 15MG - 5MG - 3MG
ĐB98073
G145763
G215351 32341
G3 27799 85413 26094
94620 93354 20309
G43402 4770 6880 7930
G5 8681 7759 7037
3897 5259 2412
G6483 393 793
G7 10 38 54 55
ĐầuĐuôi
02,9
10,2,3
20
30,7,8
41
51,4,4,5,9,9
63
70,3
80,1,3
93,3,4,7,9

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 27-06-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1MF - 12MF - 2MF
ĐB51776
G172323
G234926 74307
G3 98856 49064 54649
90065 27047 58920
G43166 9702 5755 7064
G5 6286 3734 7471
7131 4168 1054
G6317 955 227
G7 88 20 75 04
ĐầuĐuôi
02,4,7
17
20,0,3,6,7
31,4
47,9
54,5,5,6
64,4,5,6,8
71,5,6
86,8
9

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 26-06-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 14ME - 9ME - 13ME
ĐB90895
G120729
G236942 27217
G3 59499 35900 74861
04254 91787 53066
G40841 5539 1428 5912
G5 4937 2048 5625
7076 6119 7190
G6968 223 890
G7 14 28 65 50
ĐầuĐuôi
00
12,4,7,9
23,5,8,8,9
37,9
41,2,8
50,4
61,5,6,8
76
87
90,0,5,9

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 25-06-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 2MD - 3MD - 4MD
ĐB53768
G137656
G289892 99859
G3 16273 03052 55789
26128 63211 38163
G45531 0922 5225 4330
G5 9865 8867 0718
5086 2804 9634
G6920 512 135
G7 19 90 44 52
ĐầuĐuôi
04
11,2,8,9
20,2,5,8
30,1,4,5
44
52,2,6,9
63,5,7,8
73
86,9
90,2

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 24-06-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 8MC - 7MC - 6MC
ĐB82084
G193974
G285506 07011
G3 11558 56701 54362
00172 97513 55222
G47672 9836 6648 6405
G5 7039 0150 5506
0544 5231 8024
G6685 596 016
G7 90 44 16 64
ĐầuĐuôi
01,5,6,6
11,3,6,6
22,4
31,6,9
44,4,8
50,8
62,4
72,2,4
84,5
90,6

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 23-06-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 7MB - 14MB - 13MB
ĐB84095
G136484
G247726 39519
G3 42208 41739 23557
80379 17507 37216
G43591 8107 1757 4133
G5 8596 1219 7053
4452 1405 5333
G6121 892 015
G7 60 12 17 00
ĐầuĐuôi
00,5,7,7,8
12,5,6,7,9,9
21,6
33,3,9
4
52,3,7,7
60
79
84
91,2,5,6

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 22-06-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 10MA - 11MA - 13MA
ĐB13304
G133760
G206198 79995
G3 14296 90658 05995
93833 10127 83562
G47466 7263 6154 7084
G5 2302 3296 9586
9809 9729 2798
G6162 854 616
G7 34 35 87 45
ĐầuĐuôi
02,4,9
16
27,9
33,4,5
45
54,4,8
60,2,2,3,6
7
84,6,7
95,5,6,6,8,8

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 21-06-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 8YZ - 4YZ - 10YZ
ĐB69886
G110248
G233354 45804
G3 57190 30609 17491
64528 39346 99100
G41428 5182 0193 8434
G5 6158 5233 6291
8518 3726 6340
G6047 658 807
G7 11 40 37 57
ĐầuĐuôi
00,4,7,9
11,8
26,8,8
33,4,7
40,0,6,7,8
54,7,8,8
6
7
82,6
90,1,1,3

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 20-06-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 1XZ - 7XZ - 4XZ
ĐB25132
G162479
G276620 28020
G3 77936 73016 41714
84749 40382 53952
G40553 9029 7828 8713
G5 6440 7413 1958
6687 6379 3140
G6697 548 461
G7 09 53 87 97
ĐầuĐuôi
09
13,3,4,6
20,0,8,9
32,6
40,0,8,9
52,3,3,8
61
79,9
82,7,7
97,7

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 19-06-2019

Ký hiệu trúng ĐB: 14XY - 9XY - 11XY
ĐB29853
G188266
G235116 82733
G3 19208 81297 27993
87142 90686 18990
G44661 0076 9153 5327
G5 7791 7167 1968
1478 5800 0175
G6787 279 455
G7 45 21 58 89
ĐầuĐuôi
00,8
16
21,7
33
42,5
53,3,5,8
61,6,7,8
75,6,8,9
86,7,9
90,1,3,7

XSMB ba mươi ngày gần đây nhất được xsmb.me cập nhật thông qua mục sổ kết quả trên website để người chơi theo dõi thông tin tổng hợp các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống miền bắc trong kì quay thưởng xổ số 30 ngày liên tiếp.

Sổ kết quả XSMB 30 ngày được xsmb.me cập nhật trên hệ thống máy tính giúp quý khách kiểm tra được tất cả những thông số kết quả của từng giải thưởng trong xổ số ba mươi ngày qua bao gồm kết quả đầy đủ và những con số lô tô 2 số hàng ngày. Các bạn không cần đến trực tiếp trường quay mà vẫn có thể theo dõi được các thông tin kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất một cách chính xác và cụ thể nhất, dù hôm trước bạn có bỏ lỡ bất kì ngày nào đều được chúng tôi cập nhật trên mục sổ kết quả vô cùng tiện lợi.

Để truy cập tra cứu những thông số khác nhau, quý khách click như sau:

-Quý khách click vào mục “2 số” hệ thống chúng tôi ngay lập tức sẽ trả lại cho quý vị kết quả bảng thống kê lô tô 2 số, tức là bảng tổng hợp kết quả 2 số cuối của các giải thưởng những kì quay trong vòng một tháng gần nhất.

-Quý khách click vào mục ‘3 số”, hệ thống sẽ hiển thị ngay thống kê kết quả xsmb xổ số 30 ngày gần đây kết quả lô tô 3 số tức tổng hợp kết quả 3 số cuối trong các kì mở thưởng 1 tháng gần đây nhất.

 Nhu cầu của mỗi người chơi khác nhau, vì vậy quý khách muốn xem thống kê KQXS 30 ngày gần đây nhất của mục lô tô 2 số và 3 số có thể lựa chọn theo tùy ý, chúng tôi đã thống kê chi tiết và đầy đủ giúp các bạn tra cứu kết quả một cách tiện lợi để so sánh và đưa ra quyết định khi tham gia chơi xổ số.

Xem thêm kết quả XSMB trực tiếp tất cả các ngày, tháng, năm tại đây

Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp sxmb 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!