Bảng tổng hợp thống kê kết quả xổ số Mega 6/45

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Thống kê XS Mega 6/45

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
36
6.41% 5 lần
06
5.13% 4 lần
15
5.13% 4 lần
42
5.13% 4 lần
13
3.85% 3 lần
20
3.85% 3 lần
27
3.85% 3 lần
28
3.85% 3 lần
39
3.85% 3 lần
41
3.85% 3 lần
45
3.85% 3 lần
04
2.56% 2 lần
05
2.56% 2 lần
10
2.56% 2 lần
11
2.56% 2 lần
16
2.56% 2 lần
17
2.56% 2 lần
29
2.56% 2 lần
34
2.56% 2 lần
37
2.56% 2 lần
43
2.56% 2 lần
01
1.28% 1 lần
03
1.28% 1 lần
07
1.28% 1 lần
09
1.28% 1 lần
12
1.28% 1 lần
14
1.28% 1 lần
18
1.28% 1 lần
19
1.28% 1 lần
22
1.28% 1 lần
23
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
25
1.28% 1 lần
26
1.28% 1 lần
30
1.28% 1 lần
31
1.28% 1 lần
32
1.28% 1 lần
33
1.28% 1 lần
35
1.28% 1 lần
40
1.28% 1 lần
44
1.28% 1 lần
02
0% 0 lần
08
0% 0 lần
21
0% 0 lần
38
0% 0 lần