Bảng tổng hợp thống kê kết quả xổ số Mega 6/45

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Thống kê XS Mega 6/45

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
27
6.41% 5 lần
03
5.13% 4 lần
20
5.13% 4 lần
21
5.13% 4 lần
07
3.85% 3 lần
08
3.85% 3 lần
09
3.85% 3 lần
16
3.85% 3 lần
22
3.85% 3 lần
30
3.85% 3 lần
34
3.85% 3 lần
39
3.85% 3 lần
44
3.85% 3 lần
11
2.56% 2 lần
15
2.56% 2 lần
19
2.56% 2 lần
24
2.56% 2 lần
28
2.56% 2 lần
32
2.56% 2 lần
35
2.56% 2 lần
37
2.56% 2 lần
40
2.56% 2 lần
41
2.56% 2 lần
01
1.28% 1 lần
04
1.28% 1 lần
10
1.28% 1 lần
12
1.28% 1 lần
13
1.28% 1 lần
14
1.28% 1 lần
18
1.28% 1 lần
23
1.28% 1 lần
26
1.28% 1 lần
33
1.28% 1 lần
36
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
43
1.28% 1 lần
45
1.28% 1 lần
02
0% 0 lần
05
0% 0 lần
06
0% 0 lần
17
0% 0 lần
25
0% 0 lần
29
0% 0 lần
31
0% 0 lần
38
0% 0 lần