Bảng tổng hợp thống kê kết quả xổ số Mega 6/45

Thống kê XS Mega 6/45

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
08
5.95% 5 lần
30
5.95% 5 lần
20
4.76% 4 lần
39
4.76% 4 lần
01
3.57% 3 lần
06
3.57% 3 lần
26
3.57% 3 lần
35
3.57% 3 lần
36
3.57% 3 lần
40
3.57% 3 lần
03
2.38% 2 lần
05
2.38% 2 lần
07
2.38% 2 lần
10
2.38% 2 lần
14
2.38% 2 lần
17
2.38% 2 lần
18
2.38% 2 lần
19
2.38% 2 lần
21
2.38% 2 lần
22
2.38% 2 lần
23
2.38% 2 lần
25
2.38% 2 lần
27
2.38% 2 lần
31
2.38% 2 lần
32
2.38% 2 lần
33
2.38% 2 lần
34
2.38% 2 lần
41
2.38% 2 lần
44
2.38% 2 lần
02
1.19% 1 lần
12
1.19% 1 lần
13
1.19% 1 lần
15
1.19% 1 lần
16
1.19% 1 lần
24
1.19% 1 lần
28
1.19% 1 lần
29
1.19% 1 lần
38
1.19% 1 lần
42
1.19% 1 lần
04
0% 0 lần
09
0% 0 lần
11
0% 0 lần
37
0% 0 lần
43
0% 0 lần
45
0% 0 lần
Mời các bạn xem các loại thống kê sau: