Bảng tổng hợp thống kê kết quả xổ số Mega 6/45

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Thống kê XS Mega 6/45

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
08
5.56% 4 lần
01
4.17% 3 lần
15
4.17% 3 lần
18
4.17% 3 lần
19
4.17% 3 lần
26
4.17% 3 lần
32
4.17% 3 lần
37
4.17% 3 lần
02
2.78% 2 lần
03
2.78% 2 lần
04
2.78% 2 lần
06
2.78% 2 lần
09
2.78% 2 lần
10
2.78% 2 lần
14
2.78% 2 lần
17
2.78% 2 lần
21
2.78% 2 lần
29
2.78% 2 lần
30
2.78% 2 lần
34
2.78% 2 lần
41
2.78% 2 lần
43
2.78% 2 lần
45
2.78% 2 lần
05
1.39% 1 lần
11
1.39% 1 lần
12
1.39% 1 lần
13
1.39% 1 lần
22
1.39% 1 lần
25
1.39% 1 lần
28
1.39% 1 lần
31
1.39% 1 lần
33
1.39% 1 lần
36
1.39% 1 lần
42
1.39% 1 lần
07
0% 0 lần
16
0% 0 lần
20
0% 0 lần
23
0% 0 lần
24
0% 0 lần
27
0% 0 lần
35
0% 0 lần
38
0% 0 lần
39
0% 0 lần
40
0% 0 lần
44
0% 0 lần