Bảng tổng hợp thống kê kết quả xổ số Mega 6/45

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Thống kê XS Mega 6/45

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
16
5.56% 4 lần
19
5.56% 4 lần
10
4.17% 3 lần
18
4.17% 3 lần
20
4.17% 3 lần
23
4.17% 3 lần
29
4.17% 3 lần
33
4.17% 3 lần
40
4.17% 3 lần
05
2.78% 2 lần
06
2.78% 2 lần
07
2.78% 2 lần
08
2.78% 2 lần
11
2.78% 2 lần
13
2.78% 2 lần
14
2.78% 2 lần
21
2.78% 2 lần
24
2.78% 2 lần
27
2.78% 2 lần
28
2.78% 2 lần
30
2.78% 2 lần
35
2.78% 2 lần
37
2.78% 2 lần
44
2.78% 2 lần
01
1.39% 1 lần
02
1.39% 1 lần
04
1.39% 1 lần
09
1.39% 1 lần
15
1.39% 1 lần
17
1.39% 1 lần
31
1.39% 1 lần
34
1.39% 1 lần
36
1.39% 1 lần
38
1.39% 1 lần
39
1.39% 1 lần
41
1.39% 1 lần
42
1.39% 1 lần
03
0% 0 lần
12
0% 0 lần
22
0% 0 lần
25
0% 0 lần
26
0% 0 lần
32
0% 0 lần
43
0% 0 lần
45
0% 0 lần