Bảng tổng hợp thống kê kết quả xổ số Mega 6/45

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Thống kê XS Mega 6/45

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
44
6.94% 5 lần
13
5.56% 4 lần
19
5.56% 4 lần
07
4.17% 3 lần
18
4.17% 3 lần
21
4.17% 3 lần
22
4.17% 3 lần
37
4.17% 3 lần
41
4.17% 3 lần
42
4.17% 3 lần
01
2.78% 2 lần
02
2.78% 2 lần
03
2.78% 2 lần
04
2.78% 2 lần
08
2.78% 2 lần
23
2.78% 2 lần
24
2.78% 2 lần
27
2.78% 2 lần
28
2.78% 2 lần
40
2.78% 2 lần
05
1.39% 1 lần
06
1.39% 1 lần
09
1.39% 1 lần
11
1.39% 1 lần
12
1.39% 1 lần
14
1.39% 1 lần
15
1.39% 1 lần
20
1.39% 1 lần
25
1.39% 1 lần
29
1.39% 1 lần
31
1.39% 1 lần
32
1.39% 1 lần
33
1.39% 1 lần
34
1.39% 1 lần
35
1.39% 1 lần
36
1.39% 1 lần
39
1.39% 1 lần
43
1.39% 1 lần
10
0% 0 lần
16
0% 0 lần
17
0% 0 lần
26
0% 0 lần
30
0% 0 lần
38
0% 0 lần
45
0% 0 lần