Bảng tổng hợp thống kê kết quả xổ số Mega 6/45

Thống kê XS Mega 6/45

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
05
5.13% 4 lần
13
5.13% 4 lần
27
5.13% 4 lần
01
3.85% 3 lần
03
3.85% 3 lần
06
3.85% 3 lần
11
3.85% 3 lần
24
3.85% 3 lần
41
3.85% 3 lần
45
3.85% 3 lần
04
2.56% 2 lần
12
2.56% 2 lần
14
2.56% 2 lần
15
2.56% 2 lần
17
2.56% 2 lần
30
2.56% 2 lần
32
2.56% 2 lần
33
2.56% 2 lần
34
2.56% 2 lần
35
2.56% 2 lần
36
2.56% 2 lần
38
2.56% 2 lần
39
2.56% 2 lần
40
2.56% 2 lần
44
2.56% 2 lần
02
1.28% 1 lần
07
1.28% 1 lần
08
1.28% 1 lần
09
1.28% 1 lần
10
1.28% 1 lần
18
1.28% 1 lần
20
1.28% 1 lần
21
1.28% 1 lần
22
1.28% 1 lần
25
1.28% 1 lần
26
1.28% 1 lần
28
1.28% 1 lần
37
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
43
1.28% 1 lần
16
0% 0 lần
19
0% 0 lần
23
0% 0 lần
29
0% 0 lần
31
0% 0 lần
Mời các bạn xem các loại thống kê sau: