Bảng tổng hợp thống kê kết quả xổ số Mega 6/45

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Thống kê XS Mega 6/45

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
08
3.85% 3 lần
12
3.85% 3 lần
14
3.85% 3 lần
16
3.85% 3 lần
17
3.85% 3 lần
21
3.85% 3 lần
23
3.85% 3 lần
24
3.85% 3 lần
32
3.85% 3 lần
37
3.85% 3 lần
40
3.85% 3 lần
01
2.56% 2 lần
03
2.56% 2 lần
04
2.56% 2 lần
05
2.56% 2 lần
09
2.56% 2 lần
13
2.56% 2 lần
18
2.56% 2 lần
19
2.56% 2 lần
29
2.56% 2 lần
30
2.56% 2 lần
31
2.56% 2 lần
33
2.56% 2 lần
36
2.56% 2 lần
43
2.56% 2 lần
44
2.56% 2 lần
02
1.28% 1 lần
06
1.28% 1 lần
07
1.28% 1 lần
10
1.28% 1 lần
11
1.28% 1 lần
20
1.28% 1 lần
22
1.28% 1 lần
25
1.28% 1 lần
26
1.28% 1 lần
27
1.28% 1 lần
34
1.28% 1 lần
35
1.28% 1 lần
38
1.28% 1 lần
39
1.28% 1 lần
41
1.28% 1 lần
15
0% 0 lần
28
0% 0 lần
42
0% 0 lần
45
0% 0 lần