XSMT thứ 3 - XSMT t3 - Xổ Số Miền Trung Thứ 3 Hàng Tuần

XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 12-01-2021

Đắc LắcQuảng Nam
G8
79
91
G7
490
985
G6
3462
6780
3187
4209
0473
0138
G5
8388
6603
G4
20325
35709
40877
70887
38817
73101
83654
09709
55270
45398
95797
55829
19794
19531
G3
36876
82977
56205
37866
G2
70831
31006
G1
14596
63230
ĐB
587791
420736
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
01,93,5,6,9,9
17
259
310,1,6,8
4
54
626
76,7,7,90,3
80,7,7,85
90,1,61,4,7,8
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm xổ số sau:

XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 05-01-2021

Đắc LắcQuảng Nam
G8
39
90
G7
820
693
G6
7448
2191
4902
8174
5012
7035
G5
7815
4936
G4
26114
93088
56138
35326
10155
40947
02234
87114
53831
98690
70679
37764
52684
83667
G3
06587
30154
24825
51083
G2
01230
40591
G1
60960
21895
ĐB
231348
719752
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
02
14,52,4
20,65
30,4,8,91,5,6
47,8,8
54,52
604,7
74,9
87,83,4
910,0,1,3,5

XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 29-12-2020

Đắc LắcQuảng Nam
G8
46
79
G7
533
762
G6
1134
9802
2878
9984
0078
3736
G5
9382
3451
G4
22268
55450
01974
72931
02060
17133
48880
35689
11586
01753
46042
09860
97741
12007
G3
31349
66778
46767
33547
G2
37028
87221
G1
32730
06884
ĐB
818103
648853
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
02,37
1
281
30,1,3,3,46
46,91,2,7
501,3,3
60,80,2,7
74,8,88,9
80,24,4,6,9
9

XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 22-12-2020

Đắc LắcQuảng Nam
G8
02
02
G7
660
181
G6
1246
8641
3196
0288
1979
0312
G5
6794
8037
G4
35613
82578
47788
84487
36487
89510
03577
07646
17616
19510
60450
72994
64679
11986
G3
32238
50989
95017
94174
G2
32007
08810
G1
39138
28007
ĐB
283250
242518
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
02,72,7
10,30,0,2,6,7,8
2
38,87
41,66
500
60
77,84,9,9
87,7,8,91,6,8
94,64

XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 15-12-2020

Đắc LắcQuảng Nam
G8
35
30
G7
940
219
G6
9230
2198
9766
8087
1744
5996
G5
9774
3568
G4
48236
50042
88706
36669
03323
24715
30509
43796
48963
19098
48459
01077
24943
69828
G3
13304
02310
01461
78372
G2
94672
52128
G1
98625
67093
ĐB
393016
573250
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
04,6,9
10,5,69
23,58,8
30,5,60
40,23,4
50,9
66,91,3,8
72,42,7
87
983,6,6,8

XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 08-12-2020

Đắc LắcQuảng Nam
G8
04
58
G7
493
110
G6
2154
1214
6305
7316
7594
1164
G5
4243
0402
G4
33808
79955
44161
11535
83722
98237
44396
36093
17423
59344
05401
86376
39846
61115
G3
79395
17554
38732
39013
G2
40046
05185
G1
15422
49653
ĐB
984032
921117
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
04,5,81,2
140,3,5,6,7
22,23
32,5,72
43,64,6
54,4,53,8
614
76
85
93,5,63,4

XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 01-12-2020

Đắc LắcQuảng Nam
G8
66
19
G7
176
142
G6
6676
0676
2276
9659
7989
1550
G5
1273
4802
G4
17460
51299
45813
83745
09446
36747
64790
01313
88531
74094
33419
76134
52176
52162
G3
32214
00132
00219
54953
G2
95506
38233
G1
76490
36800
ĐB
193744
442074
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
060,2
13,43,9,9,9
2
321,3,4
44,5,6,72
50,3,9
60,62
73,6,6,6,64,6
89
90,0,94

Xổ số miền Trung thứ 3 được cập nhật trực tiêp từ 17h15’ đến 17h30’ tại

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung

01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)

10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)

10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)

20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)

70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)

100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)

300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)

1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)

10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)

09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)

45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)