Lô gan LA - Lô gan Long An: Các số đài Long An lâu chưa ra

Thống kê lô gan xổ số Long An

Bảng thống kê lô gan Long An lâu chưa về nhất

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
66 13-03-2021 30 30
79 13-03-2021 30 30
30 29-05-2021 19 30
74 05-06-2021 18 20
06 12-06-2021 17 23
88 26-06-2021 15 26
81 03-07-2021 14 25
03 23-10-2021 13 20
05 30-10-2021 12 20
56 06-11-2021 11 32
89 06-11-2021 11 28
95 06-11-2021 11 30
33 13-11-2021 10 33
72 13-11-2021 10 31

Thống kê cặp lô khan Long An lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
03 - 30 23-10-2021 13 13
06 - 60 27-11-2021 8 18
38 - 83 04-12-2021 7 14
26 - 62 11-12-2021 6 149
05 - 50 18-12-2021 5 13
48 - 84 18-12-2021 5 15
68 - 86 18-12-2021 5 21
23 - 32 25-12-2021 4 16
37 - 73 25-12-2021 4 13

Gan cực đại Long An các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 26 ngày
01 27 ngày
02 57 ngày
03 20 ngày
04 25 ngày
05 20 ngày
06 23 ngày
07 24 ngày
08 20 ngày
09 32 ngày
10 24 ngày
11 49 ngày
12 26 ngày
13 32 ngày
14 21 ngày
15 22 ngày
16 37 ngày
17 35 ngày
18 25 ngày
19 33 ngày
20 24 ngày
21 33 ngày
22 41 ngày
23 32 ngày
24 20 ngày
25 57 ngày
26 31 ngày
27 22 ngày
28 34 ngày
29 37 ngày
30 30 ngày
31 21 ngày
32 25 ngày
33 33 ngày
34 31 ngày
35 33 ngày
36 34 ngày
37 26 ngày
38 20 ngày
39 26 ngày
40 37 ngày
41 21 ngày
42 24 ngày
43 23 ngày
44 49 ngày
45 20 ngày
46 36 ngày
47 28 ngày
48 27 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 32 ngày
51 25 ngày
52 25 ngày
53 27 ngày
54 28 ngày
55 38 ngày
56 32 ngày
57 27 ngày
58 31 ngày
59 39 ngày
60 28 ngày
61 21 ngày
62 28 ngày
63 18 ngày
64 49 ngày
65 18 ngày
66 30 ngày
67 24 ngày
68 27 ngày
69 22 ngày
70 30 ngày
71 31 ngày
72 31 ngày
73 26 ngày
74 20 ngày
75 28 ngày
76 19 ngày
77 34 ngày
78 19 ngày
79 30 ngày
80 22 ngày
81 25 ngày
82 32 ngày
83 39 ngày
84 30 ngày
85 36 ngày
86 26 ngày
87 22 ngày
88 26 ngày
89 28 ngày
90 31 ngày
91 24 ngày
92 25 ngày
93 33 ngày
94 32 ngày
95 30 ngày
96 21 ngày
97 32 ngày
98 24 ngày
99 20 ngày

Thống kê giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
33 15-01-2011 556
12 28-09-2013 415
54 14-06-2014 378
02 27-12-2014 350
21 04-07-2015 323
17 02-04-2016 284
25 14-05-2016 278
73 11-06-2016 274
37 11-03-2017 235
88 03-06-2017 223

Thống kê đầu giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 22-05-2021 20
4 13-11-2021 10
5 20-11-2021 9
8 04-12-2021 7
6 18-12-2021 5
7 25-12-2021 4
0 01-01-2022 3
1 08-01-2022 2
3 15-01-2022 1
2 22-01-2022 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 01-05-2021 23
1 19-06-2021 16
9 20-11-2021 9
5 04-12-2021 7
6 11-12-2021 6
8 18-12-2021 5
7 01-01-2022 3
0 08-01-2022 2
4 15-01-2022 1
2 22-01-2022 0

Lô gan LA - Thống kê lô gan Long An tổng hợp các cặp số: lô tô và giải đặc biệt lâu ra nhất của đài Long An​