Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2022 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2022

Tháng Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 10676
2 93494
3 37061
4 46330
5 10619
6 98437
7 33657
8 98969
9 93093
10 08845
11 55427
12 88903
13 46638
14 87219
15 20222
16 55431
17 88041
18 46384
19 76930
20 71085
21 78645
22 74954
23 28383
24 97132
25 20653
26
27
28
29
30
31

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2022

Bộ số Số lượt về
19
2 lần
30
2 lần
45
2 lần
03
1 lần
22
1 lần
Bộ số Số lượt về
27
1 lần
31
1 lần
32
1 lần
37
1 lần
38
1 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2022

Bộ số Số lượt về
00
0 lần
01
0 lần
02
0 lần
04
0 lần
05
0 lần
Bộ số Số lượt về
06
0 lần
07
0 lần
08
0 lần
09
0 lần
10
0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2022

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1 lần Đuôi 0: 2 lần Tổng 0: 3 lần
Đầu 1: 2 lần Đuôi 1: 3 lần Tổng 1: 2 lần
Đầu 2: 2 lần Đuôi 2: 2 lần Tổng 2: 3 lần
Đầu 3: 6 lần Đuôi 3: 4 lần Tổng 3: 6 lần
Đầu 4: 3 lần Đuôi 4: 3 lần Tổng 4: 2 lần
Đầu 5: 3 lần Đuôi 5: 3 lần Tổng 5: 3 lần
Đầu 6: 2 lần Đuôi 6: 1 lần Tổng 6: 0 lần
Đầu 7: 1 lần Đuôi 7: 3 lần Tổng 7: 1 lần
Đầu 8: 3 lần Đuôi 8: 1 lần Tổng 8: 1 lần
Đầu 9: 2 lần Đuôi 9: 3 lần Tổng 9: 4 lần