Lô gan GL - Lô gan Gia Lai: cặp số lâu ra đài Gia Lai

Thống kê lô gan xổ số Gia Lai

Bảng thống kê lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
30 11-06-2021 18 25
80 18-06-2021 17 25
87 18-06-2021 17 33
07 02-07-2021 15 33
99 02-07-2021 15 32
24 09-07-2021 14 35
65 09-07-2021 14 50
14 16-07-2021 13 27
91 16-07-2021 13 21
02 23-07-2021 12 31
33 23-07-2021 12 30
21 30-07-2021 11 36
40 30-07-2021 11 36
50 30-07-2021 11 24
59 30-07-2021 11 29
73 30-07-2021 11 20
90 30-07-2021 11 40
10 06-08-2021 10 27
79 06-08-2021 10 37
85 06-08-2021 10 26

Thống kê cặp lô khan Gia Lai lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01 - 10 20-08-2021 8 11
28 - 82 20-08-2021 8 19
58 - 85 20-08-2021 8 13
03 - 30 27-08-2021 7 14
09 - 90 03-09-2021 6 10
14 - 41 03-09-2021 6 14
79 - 97 03-09-2021 6 19
23 - 32 10-09-2021 5 15
39 - 93 10-09-2021 5 12
25 - 52 17-09-2021 4 16

Gan cực đại Gia Lai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 34 ngày
01 27 ngày
02 31 ngày
03 31 ngày
04 34 ngày
05 31 ngày
06 27 ngày
07 33 ngày
08 24 ngày
09 21 ngày
10 27 ngày
11 30 ngày
12 30 ngày
13 26 ngày
14 27 ngày
15 28 ngày
16 54 ngày
17 19 ngày
18 30 ngày
19 36 ngày
20 22 ngày
21 36 ngày
22 22 ngày
23 25 ngày
24 35 ngày
25 35 ngày
26 30 ngày
27 32 ngày
28 46 ngày
29 26 ngày
30 25 ngày
31 37 ngày
32 25 ngày
33 30 ngày
34 27 ngày
35 32 ngày
36 38 ngày
37 34 ngày
38 32 ngày
39 23 ngày
40 36 ngày
41 26 ngày
42 29 ngày
43 29 ngày
44 24 ngày
45 31 ngày
46 25 ngày
47 23 ngày
48 23 ngày
49 24 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 24 ngày
51 26 ngày
52 24 ngày
53 22 ngày
54 34 ngày
55 32 ngày
56 34 ngày
57 31 ngày
58 26 ngày
59 29 ngày
60 30 ngày
61 35 ngày
62 35 ngày
63 27 ngày
64 26 ngày
65 50 ngày
66 37 ngày
67 23 ngày
68 22 ngày
69 36 ngày
70 29 ngày
71 20 ngày
72 20 ngày
73 20 ngày
74 28 ngày
75 26 ngày
76 31 ngày
77 33 ngày
78 22 ngày
79 37 ngày
80 25 ngày
81 20 ngày
82 27 ngày
83 24 ngày
84 25 ngày
85 26 ngày
86 22 ngày
87 33 ngày
88 26 ngày
89 23 ngày
90 40 ngày
91 21 ngày
92 26 ngày
93 28 ngày
94 33 ngày
95 25 ngày
96 46 ngày
97 38 ngày
98 28 ngày
99 32 ngày

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
33 18-05-2012 488
53 26-09-2014 365
22 15-05-2015 332
43 22-05-2015 331
62 25-12-2015 300
83 22-01-2016 296
60 05-02-2016 294
55 11-03-2016 289
85 24-02-2017 239
97 03-03-2017 238

Thống kê đầu giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 20-11-2020 47
8 09-04-2021 27
6 16-04-2021 26
5 02-07-2021 15
4 20-08-2021 8
9 17-09-2021 4
7 24-09-2021 3
3 01-10-2021 2
1 08-10-2021 1
0 15-10-2021 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 18-06-2021 17
3 25-06-2021 16
0 16-07-2021 13
9 27-08-2021 7
1 10-09-2021 5
8 17-09-2021 4
2 24-09-2021 3
7 01-10-2021 2
6 08-10-2021 1
4 15-10-2021 0

Lô khan GL - Thống kê lô gan Gia Lai tổng hợp các cặp số: lô tô và giải đặc biệt lâu ra nhất của đài Gia Lai