Thống kê Power 6/55 - Bảng tổng hợp kết quả Jackpot Power 6/55

Thống kê XS Power 6/55

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Power gần đây
35
5.49% 5 lần
17
3.3% 3 lần
19
3.3% 3 lần
21
3.3% 3 lần
22
3.3% 3 lần
27
3.3% 3 lần
30
3.3% 3 lần
31
3.3% 3 lần
34
3.3% 3 lần
40
3.3% 3 lần
47
3.3% 3 lần
02
2.2% 2 lần
05
2.2% 2 lần
06
2.2% 2 lần
09
2.2% 2 lần
10
2.2% 2 lần
13
2.2% 2 lần
15
2.2% 2 lần
16
2.2% 2 lần
23
2.2% 2 lần
25
2.2% 2 lần
26
2.2% 2 lần
28
2.2% 2 lần
32
2.2% 2 lần
33
2.2% 2 lần
38
2.2% 2 lần
39
2.2% 2 lần
43
2.2% 2 lần
45
2.2% 2 lần
46
2.2% 2 lần
50
2.2% 2 lần
51
2.2% 2 lần
54
2.2% 2 lần
03
1.1% 1 lần
04
1.1% 1 lần
11
1.1% 1 lần
14
1.1% 1 lần
18
1.1% 1 lần
29
1.1% 1 lần
36
1.1% 1 lần
37
1.1% 1 lần
44
1.1% 1 lần
48
1.1% 1 lần
49
1.1% 1 lần
55
1.1% 1 lần
01
0% 0 lần
07
0% 0 lần
08
0% 0 lần
12
0% 0 lần
20
0% 0 lần
24
0% 0 lần
41
0% 0 lần
42
0% 0 lần
52
0% 0 lần
53
0% 0 lần
Mời các bạn xem các loại thống kê sau: