Thống kê Power 6/55 - Bảng tổng hợp kết quả Jackpot Power 6/55

Thống kê XS Power 6/55

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Power gần đây
46
6.59% 6 lần
28
5.49% 5 lần
17
4.4% 4 lần
26
4.4% 4 lần
37
4.4% 4 lần
41
4.4% 4 lần
06
3.3% 3 lần
16
3.3% 3 lần
22
3.3% 3 lần
25
3.3% 3 lần
32
3.3% 3 lần
33
3.3% 3 lần
48
3.3% 3 lần
02
2.2% 2 lần
04
2.2% 2 lần
08
2.2% 2 lần
12
2.2% 2 lần
20
2.2% 2 lần
21
2.2% 2 lần
31
2.2% 2 lần
43
2.2% 2 lần
49
2.2% 2 lần
50
2.2% 2 lần
51
2.2% 2 lần
01
1.1% 1 lần
03
1.1% 1 lần
07
1.1% 1 lần
09
1.1% 1 lần
11
1.1% 1 lần
13
1.1% 1 lần
14
1.1% 1 lần
15
1.1% 1 lần
18
1.1% 1 lần
23
1.1% 1 lần
27
1.1% 1 lần
29
1.1% 1 lần
30
1.1% 1 lần
34
1.1% 1 lần
36
1.1% 1 lần
38
1.1% 1 lần
39
1.1% 1 lần
40
1.1% 1 lần
42
1.1% 1 lần
47
1.1% 1 lần
55
1.1% 1 lần
05
0% 0 lần
10
0% 0 lần
19
0% 0 lần
24
0% 0 lần
35
0% 0 lần
44
0% 0 lần
45
0% 0 lần
52
0% 0 lần
53
0% 0 lần
54
0% 0 lần
Mời các bạn xem các loại thống kê sau: