Thống kê Power 6/55 - Bảng tổng hợp kết quả Jackpot Power 6/55

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Thống kê XS Power 6/55

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Power gần đây
11
5.49% 5 lần
48
5.49% 5 lần
19
4.4% 4 lần
29
4.4% 4 lần
44
4.4% 4 lần
53
4.4% 4 lần
05
3.3% 3 lần
07
3.3% 3 lần
15
3.3% 3 lần
22
3.3% 3 lần
23
3.3% 3 lần
35
3.3% 3 lần
38
3.3% 3 lần
41
3.3% 3 lần
43
3.3% 3 lần
51
3.3% 3 lần
01
2.2% 2 lần
04
2.2% 2 lần
09
2.2% 2 lần
10
2.2% 2 lần
24
2.2% 2 lần
25
2.2% 2 lần
34
2.2% 2 lần
42
2.2% 2 lần
46
2.2% 2 lần
02
1.1% 1 lần
03
1.1% 1 lần
08
1.1% 1 lần
13
1.1% 1 lần
16
1.1% 1 lần
17
1.1% 1 lần
18
1.1% 1 lần
26
1.1% 1 lần
27
1.1% 1 lần
32
1.1% 1 lần
33
1.1% 1 lần
37
1.1% 1 lần
45
1.1% 1 lần
47
1.1% 1 lần
49
1.1% 1 lần
50
1.1% 1 lần
54
1.1% 1 lần
06
0% 0 lần
12
0% 0 lần
14
0% 0 lần
20
0% 0 lần
21
0% 0 lần
28
0% 0 lần
30
0% 0 lần
31
0% 0 lần
36
0% 0 lần
39
0% 0 lần
40
0% 0 lần
52
0% 0 lần
55
0% 0 lần