Thống kê Power 6/55 - Bảng tổng hợp kết quả Jackpot Power 6/55

Thông báo
- Theo chỉ đạo của thủ tướng, việc phát hành xổ số truyền thống sẽ được tạm dừng từ 1/4 tới 15/4 để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.
- Mọi chức năng khác trên diễn đàn vẫn hoạt động bình thường. Chúc các bạn nghỉ ngơi vui vẻ và an toàn
Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Thống kê XS Power 6/55

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Power gần đây
12
4.29% 3 lần
14
4.29% 3 lần
19
4.29% 3 lần
25
4.29% 3 lần
43
4.29% 3 lần
53
4.29% 3 lần
01
2.86% 2 lần
03
2.86% 2 lần
08
2.86% 2 lần
10
2.86% 2 lần
11
2.86% 2 lần
20
2.86% 2 lần
23
2.86% 2 lần
27
2.86% 2 lần
31
2.86% 2 lần
35
2.86% 2 lần
36
2.86% 2 lần
40
2.86% 2 lần
41
2.86% 2 lần
45
2.86% 2 lần
49
2.86% 2 lần
50
2.86% 2 lần
52
2.86% 2 lần
02
1.43% 1 lần
07
1.43% 1 lần
09
1.43% 1 lần
13
1.43% 1 lần
17
1.43% 1 lần
18
1.43% 1 lần
21
1.43% 1 lần
24
1.43% 1 lần
29
1.43% 1 lần
30
1.43% 1 lần
33
1.43% 1 lần
34
1.43% 1 lần
37
1.43% 1 lần
38
1.43% 1 lần
39
1.43% 1 lần
42
1.43% 1 lần
48
1.43% 1 lần
55
1.43% 1 lần
04
0% 0 lần
05
0% 0 lần
06
0% 0 lần
15
0% 0 lần
16
0% 0 lần
22
0% 0 lần
26
0% 0 lần
28
0% 0 lần
32
0% 0 lần
44
0% 0 lần
46
0% 0 lần
47
0% 0 lần
51
0% 0 lần
54
0% 0 lần