Thống kê giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Hiển thị tổng 2 số cuối

Xem thống kê giải đặc biệt năm 2022

Tháng Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
10676
Tổng: 3
2
93494
Tổng: 3
3
37061
Tổng: 7
4
46330
Tổng: 3
5
10619
Tổng: 0
6
98437
Tổng: 0
7
33657
Tổng: 2
8
98969
Tổng: 5
9
93093
Tổng: 2
10
08845
Tổng: 9
11
55427
Tổng: 9
12
88903
Tổng: 3
13
46638
Tổng: 1
14
87219
Tổng: 0
15
20222
Tổng: 4
16
55431
Tổng: 4
17
88041
Tổng: 5
18
46384
Tổng: 2
19
76930
Tổng: 3
20
71085
Tổng: 3
21
78645
Tổng: 9
22
74954
Tổng: 9
23
28383
Tổng: 1
24
97132
Tổng: 5
25
20653
Tổng: 8
26
98409
Tổng: 9
27
16440
Tổng: 4
28
83926
Tổng: 8
29
30
31