TK XSMB theo năm - Thống kê xổ số miền Bắc theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Xem thống kê giải đặc biệt năm 2020

Tháng Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
32905
Tổng: 5
72130
Tổng: 3
04635
Tổng: 8
29166
Tổng: 2
62323
Tổng: 5
44435
Tổng: 8
86012
Tổng: 3
2
73604
Tổng: 4
79434
Tổng: 7
73787
Tổng: 5
82632
Tổng: 5
79222
Tổng: 4
61129
Tổng: 1
57611
Tổng: 2
3
19143
Tổng: 7
63107
Tổng: 7
38823
Tổng: 5
08247
Tổng: 1
62500
Tổng: 0
58827
Tổng: 9
02836
Tổng: 9
4
54949
Tổng: 3
44410
Tổng: 1
51223
Tổng: 5
36662
Tổng: 8
76278
Tổng: 5
77775
Tổng: 2
11617
Tổng: 8
5
45721
Tổng: 3
97615
Tổng: 6
52991
Tổng: 0
56872
Tổng: 9
79913
Tổng: 4
11070
Tổng: 7
6
14012
Tổng: 3
26275
Tổng: 2
78854
Tổng: 9
03336
Tổng: 9
18932
Tổng: 5
25470
Tổng: 7
7
14954
Tổng: 9
14973
Tổng: 0
87368
Tổng: 4
83382
Tổng: 0
88039
Tổng: 2
73860
Tổng: 6
8
78804
Tổng: 4
22191
Tổng: 0
55060
Tổng: 6
67241
Tổng: 5
56860
Tổng: 6
83783
Tổng: 1
9
91574
Tổng: 1
60347
Tổng: 1
95973
Tổng: 0
71770
Tổng: 7
27570
Tổng: 7
78091
Tổng: 0
10
26396
Tổng: 5
96045
Tổng: 9
83549
Tổng: 3
32765
Tổng: 1
63530
Tổng: 3
77969
Tổng: 5
11
33658
Tổng: 3
07696
Tổng: 5
29224
Tổng: 6
02419
Tổng: 0
76634
Tổng: 7
03116
Tổng: 7
12
90880
Tổng: 8
19747
Tổng: 1
74951
Tổng: 6
35009
Tổng: 9
51903
Tổng: 3
28890
Tổng: 9
13
41244
Tổng: 8
54232
Tổng: 5
73118
Tổng: 9
12795
Tổng: 4
93761
Tổng: 7
20508
Tổng: 8
14
32164
Tổng: 0
51855
Tổng: 0
18915
Tổng: 6
33963
Tổng: 9
36374
Tổng: 1
44789
Tổng: 7
15
26710
Tổng: 1
47417
Tổng: 8
18901
Tổng: 1
41795
Tổng: 4
75952
Tổng: 7
70102
Tổng: 2
16
72782
Tổng: 0
00776
Tổng: 3
28322
Tổng: 4
75146
Tổng: 0
94962
Tổng: 8
24511
Tổng: 2
17
97571
Tổng: 8
99817
Tổng: 8
52267
Tổng: 3
76380
Tổng: 8
02517
Tổng: 8
60814
Tổng: 5
18
34706
Tổng: 6
06616
Tổng: 7
81489
Tổng: 7
44554
Tổng: 9
38289
Tổng: 7
06586
Tổng: 4
19
70921
Tổng: 3
90398
Tổng: 7
85074
Tổng: 1
96600
Tổng: 0
04630
Tổng: 3
08834
Tổng: 7
20
12850
Tổng: 5
22204
Tổng: 4
85736
Tổng: 9
51265
Tổng: 1
18969
Tổng: 5
30629
Tổng: 1
21
38897
Tổng: 6
36089
Tổng: 7
55521
Tổng: 3
58738
Tổng: 1
25127
Tổng: 9
51088
Tổng: 6
22
96449
Tổng: 3
37647
Tổng: 1
46024
Tổng: 6
27298
Tổng: 7
67617
Tổng: 8
20942
Tổng: 6
23
16875
Tổng: 2
36144
Tổng: 8
36123
Tổng: 5
54503
Tổng: 3
98991
Tổng: 0
34062
Tổng: 8
09592
Tổng: 1
24
91609
Tổng: 9
31578
Tổng: 5
69550
Tổng: 5
81779
Tổng: 6
80610
Tổng: 1
57597
Tổng: 6
25
37376
Tổng: 3
54296
Tổng: 5
46625
Tổng: 7
67211
Tổng: 2
46982
Tổng: 0
22508
Tổng: 8
26
23146
Tổng: 0
94135
Tổng: 8
90667
Tổng: 3
29154
Tổng: 9
01316
Tổng: 7
71154
Tổng: 9
27
26422
Tổng: 4
33555
Tổng: 0
77561
Tổng: 7
06561
Tổng: 7
74236
Tổng: 9
38931
Tổng: 4
28
50940
Tổng: 4
45982
Tổng: 0
91159
Tổng: 4
69063
Tổng: 9
09913
Tổng: 4
36351
Tổng: 6
91382
Tổng: 0
29
80389
Tổng: 7
80805
Tổng: 5
28914
Tổng: 5
97298
Tổng: 7
97954
Tổng: 9
66720
Tổng: 2
63717
Tổng: 8
30
75712
Tổng: 3
42902
Tổng: 2
06702
Tổng: 2
59964
Tổng: 0
67229
Tổng: 1
45563
Tổng: 9
31
49715
Tổng: 6
98819
Tổng: 0
83834
Tổng: 7
14362
Tổng: 8

Lợi ích của thống kê giải đặc biệt theo năm

Thống kê XSMB theo năm – thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo năm được hệ thống cập nhật liên tục khi có kết quả của ngày mới nhất giúp người chơi:

 • TK GĐB của các ngày trong tháng cùng 1 năm về bao nhiêu

 • Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt ra trong cùng ngày của các tháng trong năm

 • Thống kê tổng 2 số cuối của giải đặc biệt, đưa ra dự đoán MB dễ dàng

Dữ liệu thống kê KQXSMB theo năm được hiển thị như thế nào

 • Cột dọc là Ngày trong tháng, được xếp từ ngày mùng 1 tới ngày cuối cùng của tháng

 • Hàng ngang là Tháng trong năm, được xếp từ Tháng 1 tới Tháng 12

 • Hàng ngang tiếp theo thống kê giải đặc biệt của ngày trong tháng

 • Dòng bên dưới giải đặc biệt chính là Tổng của 2 số cuối GĐB tương ứng của ngày đó

Hướng dẫn cách xem thống kê XSMB theo năm

Để có thể xem thống kê xổ số giải đặc biệt theo năm nhanh, tiện lợi nhất, các bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

 • Bước 1: Chọn năm mà bạn cần thống kê (từ năm 2020 đến năm 2002)

 • Bước 2: Kích vào ô “Xem kết quả” chờ hệ thống hiển thị

Ví dụ bạn muốn xem giải đặc biệt của các ngày, các tháng trong năm 2020 bạn chỉ Chọn năm 2020, kích vào ô “Xem kết quả” hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu ngay sau đó.

Lưu ý khi xem bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo năm

Những ngày trong năm không có dữ liệu thống kê GĐB do các yếu tố sau:

 • VD như ô trống ngày cuối tháng ngày 29/2 thì 4 năm mới có 1 lần do là năm nhuận

 • Dữ liệu trống ở giữa bảng TK do xổ số ngừng quay nghỉ tết hoặc nghỉ chống dịch

 • Hệ thống dữ liệu được cập nhật liên tục khi có kết quả nên sẽ không bị lỗi hoặc thiếu KQXS miền Bắc.