TK XSMB theo năm - Thống kê xổ số miền Bắc theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Xem thống kê giải đặc biệt năm 2021

Tháng Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
78885
Tổng: 3
54782
Tổng: 0
91577
Tổng: 4
50393
Tổng: 2
05365
Tổng: 1
57266
Tổng: 2
01275
Tổng: 2
2
20681
Tổng: 9
15759
Tổng: 4
87462
Tổng: 8
01795
Tổng: 4
76578
Tổng: 5
51714
Tổng: 5
87781
Tổng: 9
3
43132
Tổng: 5
76349
Tổng: 3
63410
Tổng: 1
44110
Tổng: 1
51925
Tổng: 7
62721
Tổng: 3
02942
Tổng: 6
4
42988
Tổng: 6
48218
Tổng: 9
96100
Tổng: 0
16278
Tổng: 5
09580
Tổng: 8
60930
Tổng: 3
96477
Tổng: 4
5
19376
Tổng: 3
48520
Tổng: 2
66992
Tổng: 1
06800
Tổng: 0
83866
Tổng: 2
10263
Tổng: 9
91701
Tổng: 1
6
90402
Tổng: 2
37427
Tổng: 9
61918
Tổng: 9
94659
Tổng: 4
80359
Tổng: 4
73663
Tổng: 9
46868
Tổng: 4
7
09854
Tổng: 9
25119
Tổng: 0
38433
Tổng: 6
97675
Tổng: 2
70447
Tổng: 1
26422
Tổng: 4
61289
Tổng: 7
8
00726
Tổng: 8
42991
Tổng: 0
20859
Tổng: 4
63904
Tổng: 4
26493
Tổng: 2
82266
Tổng: 2
10346
Tổng: 0
9
82064
Tổng: 0
38792
Tổng: 1
97736
Tổng: 9
52070
Tổng: 7
76369
Tổng: 5
81099
Tổng: 8
70060
Tổng: 6
10
48146
Tổng: 0
04629
Tổng: 1
61639
Tổng: 2
85313
Tổng: 4
54247
Tổng: 1
92979
Tổng: 6
53594
Tổng: 3
11
05507
Tổng: 7
47526
Tổng: 8
29013
Tổng: 4
57470
Tổng: 7
15348
Tổng: 2
38294
Tổng: 3
12
16592
Tổng: 1
85439
Tổng: 2
86039
Tổng: 2
49650
Tổng: 5
02283
Tổng: 1
48323
Tổng: 5
13
02769
Tổng: 5
95112
Tổng: 3
29405
Tổng: 5
68664
Tổng: 0
35879
Tổng: 6
41507
Tổng: 7
14
51338
Tổng: 1
45587
Tổng: 5
74295
Tổng: 4
81047
Tổng: 1
18146
Tổng: 0
98653
Tổng: 8
15
68285
Tổng: 3
56286
Tổng: 4
61924
Tổng: 6
90982
Tổng: 0
59925
Tổng: 7
27483
Tổng: 1
70957
Tổng: 2
16
12046
Tổng: 0
11503
Tổng: 3
60054
Tổng: 9
99789
Tổng: 7
32965
Tổng: 1
34622
Tổng: 4
37782
Tổng: 0
17
55095
Tổng: 4
05177
Tổng: 4
72152
Tổng: 7
10780
Tổng: 8
67626
Tổng: 8
44367
Tổng: 3
05779
Tổng: 6
18
92549
Tổng: 3
81910
Tổng: 1
37733
Tổng: 6
89500
Tổng: 0
10448
Tổng: 2
14761
Tổng: 7
32872
Tổng: 9
19
23677
Tổng: 4
11103
Tổng: 3
55324
Tổng: 6
81365
Tổng: 1
83572
Tổng: 9
03472
Tổng: 9
47133
Tổng: 6
20
60545
Tổng: 9
70030
Tổng: 3
97438
Tổng: 1
05475
Tổng: 2
55967
Tổng: 3
64799
Tổng: 8
23036
Tổng: 9
21
21331
Tổng: 4
57607
Tổng: 7
68140
Tổng: 4
84355
Tổng: 0
75723
Tổng: 5
60141
Tổng: 5
47188
Tổng: 6
22
09264
Tổng: 0
77708
Tổng: 8
54315
Tổng: 6
56292
Tổng: 1
94325
Tổng: 7
34505
Tổng: 5
23166
Tổng: 2
23
57860
Tổng: 6
17110
Tổng: 1
85639
Tổng: 2
98860
Tổng: 6
13529
Tổng: 1
98699
Tổng: 8
46724
Tổng: 6
24
45883
Tổng: 1
93315
Tổng: 6
66438
Tổng: 1
21177
Tổng: 4
19685
Tổng: 3
17879
Tổng: 6
77196
Tổng: 5
25
00157
Tổng: 2
35855
Tổng: 0
44219
Tổng: 0
73278
Tổng: 5
82871
Tổng: 8
25985
Tổng: 3
82380
Tổng: 8
26
33079
Tổng: 6
55600
Tổng: 0
72042
Tổng: 6
16252
Tổng: 7
64904
Tổng: 4
20290
Tổng: 9
40891
Tổng: 0
27
45756
Tổng: 1
26313
Tổng: 4
54601
Tổng: 1
49333
Tổng: 6
33003
Tổng: 3
13987
Tổng: 5
52371
Tổng: 8
28
92020
Tổng: 2
30398
Tổng: 7
31295
Tổng: 4
91213
Tổng: 4
07076
Tổng: 3
52658
Tổng: 3
29
40169
Tổng: 5
03000
Tổng: 0
21916
Tổng: 7
81687
Tổng: 5
66791
Tổng: 0
30
71209
Tổng: 9
49255
Tổng: 0
96736
Tổng: 9
15553
Tổng: 8
82308
Tổng: 8
31
17386
Tổng: 4
06996
Tổng: 5
18650
Tổng: 5

Lợi ích của thống kê giải đặc biệt theo năm

Thống kê XSMB theo năm – thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo năm được hệ thống cập nhật liên tục khi có kết quả của ngày mới nhất giúp người chơi:

 • TK GĐB của các ngày trong tháng cùng 1 năm về bao nhiêu

 • Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt ra trong cùng ngày của các tháng trong năm

 • Thống kê tổng 2 số cuối của giải đặc biệt, đưa ra dự đoán MB dễ dàng

Dữ liệu thống kê KQXSMB theo năm được hiển thị như thế nào

 • Cột dọc là Ngày trong tháng, được xếp từ ngày mùng 1 tới ngày cuối cùng của tháng

 • Hàng ngang là Tháng trong năm, được xếp từ Tháng 1 tới Tháng 12

 • Hàng ngang tiếp theo thống kê giải đặc biệt của ngày trong tháng

 • Dòng bên dưới giải đặc biệt chính là Tổng của 2 số cuối GĐB tương ứng của ngày đó

Hướng dẫn cách xem thống kê XSMB theo năm

Để có thể xem thống kê xổ số giải đặc biệt theo năm nhanh, tiện lợi nhất, các bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

 • Bước 1: Chọn năm mà bạn cần thống kê (từ năm 2020 đến năm 2002)

 • Bước 2: Kích vào ô “Xem kết quả” chờ hệ thống hiển thị

Ví dụ bạn muốn xem giải đặc biệt của các ngày, các tháng trong năm 2020 bạn chỉ Chọn năm 2020, kích vào ô “Xem kết quả” hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu ngay sau đó.

Lưu ý khi xem bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo năm

Những ngày trong năm không có dữ liệu thống kê GĐB do các yếu tố sau:

 • VD như ô trống ngày cuối tháng ngày 29/2 thì 4 năm mới có 1 lần do là năm nhuận

 • Dữ liệu trống ở giữa bảng TK do xổ số ngừng quay nghỉ tết hoặc nghỉ chống dịch

 • Hệ thống dữ liệu được cập nhật liên tục khi có kết quả nên sẽ không bị lỗi hoặc thiếu KQXS miền Bắc.