XSMB 200 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

KQXSMB ngày 23-9-2021
ĐB 11534
G.1 41900
G.2 0958518963
G.3 838916043911010496580846779973
G.4 1272447748070736
G.5 174335426456090504493119
G.6 056319996
G.7 83615091
ĐầuĐuôi
00,5,7
10,9,9
2
34,6,9
42,3,9
50,6,6,8
61,3,7
72,3,7
83,5
91,1,6
KQXSMB ngày 22-9-2021
ĐB 53873
G.1 69507
G.2 0233017980
G.3 732682614312181968695820378909
G.4 8925395631697059
G.5 119338718569023154864973
G.6 013531299
G.7 18011242
ĐầuĐuôi
01,3,7,9
12,3,8
25
30,1,1
42,3
56,9
68,9,9,9
71,3,3
80,1,6
93,9
KQXSMB ngày 21-9-2021
ĐB 16083
G.1 88718
G.2 3583021024
G.3 283624264295525133458748389228
G.4 6183409440912619
G.5 587749013912917216089055
G.6 013061667
G.7 84297236
ĐầuĐuôi
01,8
12,3,8,9
24,5,8,9
30,6
42,5
55
61,2,7
72,2,7
83,3,3,4
91,4
KQXSMB ngày 20-9-2021
ĐB 74019
G.1 39363
G.2 6537071066
G.3 452606352361496032319013026674
G.4 5518001951000220
G.5 286565854268461775396234
G.6 310412482
G.7 24009119
ĐầuĐuôi
00,0
10,2,7,8,9,9,9
20,3,4
30,1,4,9
4
5
60,3,5,6,8
70,4
82,5
91,6
KQXSMB ngày 19-9-2021
ĐB 45957
G.1 46590
G.2 9667098212
G.3 614280466516136675695837164581
G.4 2819981891802878
G.5 304170993203126901171209
G.6 618301042
G.7 32560004
ĐầuĐuôi
00,1,3,4,9
12,7,8,8,9
28
32,6
41,2
56,7
65,9,9
70,1,8
80,1
90,9
KQXSMB ngày 18-9-2021
ĐB 93901
G.1 29743
G.2 7474924114
G.3 117452460347552269020255109078
G.4 2410524475896247
G.5 637154477365646535677674
G.6 783359506
G.7 36833917
ĐầuĐuôi
01,2,3,6
10,4,7
2
36,9
43,4,5,7,7,9
51,2,9
65,5,7
71,4,8
83,3,9
9
KQXSMB ngày 17-9-2021
ĐB 35330
G.1 90315
G.2 5717980432
G.3 558942145113005897195716048276
G.4 6690557934100178
G.5 435833307399584948676289
G.6 277553366
G.7 41752978
ĐầuĐuôi
05
10,5,9
29
30,0,2
41,9
51,3,8
60,6,7
75,6,7,8,8,9,9
89
90,4,9
KQXSMB ngày 16-9-2021
ĐB 12093
G.1 15382
G.2 0013021943
G.3 504488008264043982420113253130
G.4 8475593065070597
G.5 926520473694813283006759
G.6 984963471
G.7 39239719
ĐầuĐuôi
00,7
19
23
30,0,0,2,2,9
42,3,3,7,8
59
63,5
71,5
82,2,4
93,4,7,7
KQXSMB ngày 15-9-2021
ĐB 04965
G.1 26381
G.2 7507809937
G.3 877501429231642198304605714725
G.4 3447526235955888
G.5 888257066266511743405870
G.6 534904082
G.7 14123942
ĐầuĐuôi
04,6
12,4,7
25
30,4,7,9
40,2,2,7
50,7
62,5,6
70,8
81,2,2,8
92,5
KQXSMB ngày 14-9-2021
ĐB 32159
G.1 81460
G.2 0105023826
G.3 500643217432284795763565246767
G.4 2910513142103314
G.5 395509791384008277048538
G.6 921400284
G.7 08715249
ĐầuĐuôi
00,4,8
10,0,4
21,6
31,8
49
50,2,2,5,9
60,4,7
71,4,6,9
82,4,4,4
9

Thống kê giải bặc biệt 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
24
về 5 lần
59
về 5 lần
65
về 5 lần
39
về 4 lần
55
về 4 lần
Bộ số Số lượt về
66
về 4 lần
78
về 4 lần
79
về 4 lần
89
về 4 lần
93
về 4 lần

Thống kê 200 ngày đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 15 lần Đuôi 0: 20 lần Tổng 0: 20 lần
Đầu 1: 14 lần Đuôi 1: 20 lần Tổng 1: 21 lần
Đầu 2: 22 lần Đuôi 2: 14 lần Tổng 2: 24 lần
Đầu 3: 17 lần Đuôi 3: 23 lần Tổng 3: 15 lần
Đầu 4: 18 lần Đuôi 4: 20 lần Tổng 4: 22 lần
Đầu 5: 23 lần Đuôi 5: 25 lần Tổng 5: 21 lần
Đầu 6: 25 lần Đuôi 6: 17 lần Tổng 6: 23 lần
Đầu 7: 23 lần Đuôi 7: 17 lần Tổng 7: 19 lần
Đầu 8: 22 lần Đuôi 8: 17 lần Tổng 8: 19 lần
Đầu 9: 21 lần Đuôi 9: 27 lần Tổng 9: 16 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 200 ngày qua

Bộ số Số lượt về
84
về 73 lần
63
về 70 lần
02
về 68 lần
36
về 68 lần
82
về 68 lần
Bộ số Số lượt về
39
về 67 lần
67
về 67 lần
45
về 66 lần
99
về 65 lần
10
về 64 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày qua

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 536 lần Đuôi 0: 541 lần Tổng 0: 530 lần
Đầu 1: 561 lần Đuôi 1: 545 lần Tổng 1: 546 lần
Đầu 2: 492 lần Đuôi 2: 535 lần Tổng 2: 596 lần
Đầu 3: 549 lần Đuôi 3: 547 lần Tổng 3: 514 lần
Đầu 4: 569 lần Đuôi 4: 509 lần Tổng 4: 546 lần
Đầu 5: 509 lần Đuôi 5: 533 lần Tổng 5: 522 lần
Đầu 6: 545 lần Đuôi 6: 563 lần Tổng 6: 527 lần
Đầu 7: 518 lần Đuôi 7: 519 lần Tổng 7: 511 lần
Đầu 8: 591 lần Đuôi 8: 531 lần Tổng 8: 539 lần
Đầu 9: 530 lần Đuôi 9: 577 lần Tổng 9: 569 lần