XSMB 200 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

XSMB 25-1-2022 thứ 3
ĐB 20653
G1 56333
G2 4003834350
G3 963319425245089471367392077538
G4 5521597634236058
G5 651507445366979823996968
G6 024059767
G7 97890005
ĐầuĐuôi
00,5
15
20,1,3,4
31,3,6,8,8
44
50,2,3,8,9
66,7,8
76
89,9
97,8,9
XSMB 24-1-2022 thứ 2
ĐB 97132
G1 87646
G2 2526021753
G3 280028330898610040934425970497
G4 3752670586784699
G5 469785021413496317008258
G6 594825198
G7 62677725
ĐầuĐuôi
00,2,2,5,8
10,3
25,5
32
46
52,3,8,9
60,2,3,7
77,8
8
93,4,7,7,8,9
XSMB 23-1-2022 chủ nhật
ĐB 28383
G1 09696
G2 0090927455
G3 683470949225972110312672903005
G4 2599645571846040
G5 610579003718838245273104
G6 179158828
G7 40600189
ĐầuĐuôi
00,1,4,5,5,9
18
27,8,9
31
40,0,7
55,5,8
60
72,9
82,3,4,9
92,6,9
XSMB 22-1-2022 thứ 7
ĐB 74954
G1 64284
G2 8674145640
G3 497375391037345512905120292492
G4 7745730713239995
G5 865927945605464338512769
G6 026826606
G7 22620433
ĐầuĐuôi
02,4,5,6,7
10
22,3,6,6
33,7
40,1,3,5,5
51,4,9
62,9
7
84
90,2,4,5
XSMB 21-1-2022 thứ 6
ĐB 78645
G1 59320
G2 6092213571
G3 985613659208310875276954691981
G4 5148398915404501
G5 783073063903790886514668
G6 702963616
G7 54121148
ĐầuĐuôi
01,2,3,6,8
10,1,2,6
20,2,7
30
40,5,6,8,8
51,4
61,3,8
71
81,9
92
XSMB 20-1-2022 thứ 5
ĐB 71085
G1 18328
G2 7879748541
G3 469565600854100553673919050473
G4 5382231699025825
G5 764321270441055464489387
G6 138764484
G7 49417125
ĐầuĐuôi
00,2,8
16
25,5,7,8
38
41,1,1,3,8,9
54,6
64,7
71,3
82,4,5,7
90,7
XSMB 19-1-2022 thứ 4
ĐB 76930
G1 48843
G2 4100676053
G3 778334738677768379971354178878
G4 8261399083847358
G5 192509581946910882031335
G6 938896778
G7 93916054
ĐầuĐuôi
03,6,8
1
25
30,3,5,8
41,3,6
53,4,8,8
60,1,8
78,8
84,6
90,1,3,6,7
XSMB 18-1-2022 thứ 3
ĐB 46384
G1 25306
G2 6986413585
G3 021549202072481999963165799642
G4 8470509507186124
G5 325442233465825815682404
G6 772095306
G7 78909274
ĐầuĐuôi
04,6,6
18
20,3,4
3
42
54,4,7,8
64,5,8
70,2,4,8
81,4,5
90,2,5,5,6
XSMB 17-1-2022 thứ 2
ĐB 88041
G1 36730
G2 7308938298
G3 657574517530708867969263882598
G4 7621216406640022
G5 387033051752126551315477
G6 099539479
G7 09174439
ĐầuĐuôi
05,8,9
17
21,2
30,1,8,9,9
41,4
52,7
64,4,5
70,5,7,9
89
96,8,8,9
XSMB 16-1-2022 chủ nhật
ĐB 55431
G1 77267
G2 0052227414
G3 996990802909515383560793383348
G4 7601798264034639
G5 280225524355054842185636
G6 388349939
G7 18646313
ĐầuĐuôi
01,2,3
13,4,5,8,8
22,9
31,3,6,9,9
48,8,9
52,5,6
63,4,7
7
82,8
99

Thống kê giải bặc biệt 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
24
về 5 lần
30
về 5 lần
57
về 5 lần
09
về 4 lần
11
về 4 lần
Bộ số Số lượt về
19
về 4 lần
47
về 4 lần
67
về 4 lần
93
về 4 lần
94
về 4 lần

Thống kê 200 ngày đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 17 lần Đuôi 0: 18 lần Tổng 0: 19 lần
Đầu 1: 21 lần Đuôi 1: 22 lần Tổng 1: 19 lần
Đầu 2: 24 lần Đuôi 2: 17 lần Tổng 2: 21 lần
Đầu 3: 20 lần Đuôi 3: 21 lần Tổng 3: 26 lần
Đầu 4: 25 lần Đuôi 4: 24 lần Tổng 4: 19 lần
Đầu 5: 23 lần Đuôi 5: 18 lần Tổng 5: 19 lần
Đầu 6: 17 lần Đuôi 6: 13 lần Tổng 6: 23 lần
Đầu 7: 16 lần Đuôi 7: 25 lần Tổng 7: 16 lần
Đầu 8: 22 lần Đuôi 8: 21 lần Tổng 8: 18 lần
Đầu 9: 15 lần Đuôi 9: 21 lần Tổng 9: 20 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 200 ngày qua

Bộ số Số lượt về
30
về 72 lần
11
về 69 lần
27
về 69 lần
63
về 69 lần
84
về 68 lần
Bộ số Số lượt về
71
về 65 lần
90
về 65 lần
07
về 63 lần
31
về 63 lần
42
về 63 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày qua

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 550 lần Đuôi 0: 561 lần Tổng 0: 526 lần
Đầu 1: 529 lần Đuôi 1: 574 lần Tổng 1: 541 lần
Đầu 2: 537 lần Đuôi 2: 540 lần Tổng 2: 566 lần
Đầu 3: 541 lần Đuôi 3: 545 lần Tổng 3: 550 lần
Đầu 4: 547 lần Đuôi 4: 546 lần Tổng 4: 519 lần
Đầu 5: 486 lần Đuôi 5: 543 lần Tổng 5: 548 lần
Đầu 6: 571 lần Đuôi 6: 539 lần Tổng 6: 528 lần
Đầu 7: 539 lần Đuôi 7: 542 lần Tổng 7: 520 lần
Đầu 8: 554 lần Đuôi 8: 510 lần Tổng 8: 530 lần
Đầu 9: 546 lần Đuôi 9: 500 lần Tổng 9: 572 lần