XSMB 400 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây nhất

KQXSMB ngày 23-9-2021
ĐB 11534
G.1 41900
G.2 0958518963
G.3 838916043911010496580846779973
G.4 1272447748070736
G.5 174335426456090504493119
G.6 056319996
G.7 83615091
ĐầuĐuôi
00,5,7
10,9,9
2
34,6,9
42,3,9
50,6,6,8
61,3,7
72,3,7
83,5
91,1,6
KQXSMB ngày 22-9-2021
ĐB 53873
G.1 69507
G.2 0233017980
G.3 732682614312181968695820378909
G.4 8925395631697059
G.5 119338718569023154864973
G.6 013531299
G.7 18011242
ĐầuĐuôi
01,3,7,9
12,3,8
25
30,1,1
42,3
56,9
68,9,9,9
71,3,3
80,1,6
93,9
KQXSMB ngày 21-9-2021
ĐB 16083
G.1 88718
G.2 3583021024
G.3 283624264295525133458748389228
G.4 6183409440912619
G.5 587749013912917216089055
G.6 013061667
G.7 84297236
ĐầuĐuôi
01,8
12,3,8,9
24,5,8,9
30,6
42,5
55
61,2,7
72,2,7
83,3,3,4
91,4
KQXSMB ngày 20-9-2021
ĐB 74019
G.1 39363
G.2 6537071066
G.3 452606352361496032319013026674
G.4 5518001951000220
G.5 286565854268461775396234
G.6 310412482
G.7 24009119
ĐầuĐuôi
00,0
10,2,7,8,9,9,9
20,3,4
30,1,4,9
4
5
60,3,5,6,8
70,4
82,5
91,6
KQXSMB ngày 19-9-2021
ĐB 45957
G.1 46590
G.2 9667098212
G.3 614280466516136675695837164581
G.4 2819981891802878
G.5 304170993203126901171209
G.6 618301042
G.7 32560004
ĐầuĐuôi
00,1,3,4,9
12,7,8,8,9
28
32,6
41,2
56,7
65,9,9
70,1,8
80,1
90,9
KQXSMB ngày 18-9-2021
ĐB 93901
G.1 29743
G.2 7474924114
G.3 117452460347552269020255109078
G.4 2410524475896247
G.5 637154477365646535677674
G.6 783359506
G.7 36833917
ĐầuĐuôi
01,2,3,6
10,4,7
2
36,9
43,4,5,7,7,9
51,2,9
65,5,7
71,4,8
83,3,9
9
KQXSMB ngày 17-9-2021
ĐB 35330
G.1 90315
G.2 5717980432
G.3 558942145113005897195716048276
G.4 6690557934100178
G.5 435833307399584948676289
G.6 277553366
G.7 41752978
ĐầuĐuôi
05
10,5,9
29
30,0,2
41,9
51,3,8
60,6,7
75,6,7,8,8,9,9
89
90,4,9
KQXSMB ngày 16-9-2021
ĐB 12093
G.1 15382
G.2 0013021943
G.3 504488008264043982420113253130
G.4 8475593065070597
G.5 926520473694813283006759
G.6 984963471
G.7 39239719
ĐầuĐuôi
00,7
19
23
30,0,0,2,2,9
42,3,3,7,8
59
63,5
71,5
82,2,4
93,4,7,7
KQXSMB ngày 15-9-2021
ĐB 04965
G.1 26381
G.2 7507809937
G.3 877501429231642198304605714725
G.4 3447526235955888
G.5 888257066266511743405870
G.6 534904082
G.7 14123942
ĐầuĐuôi
04,6
12,4,7
25
30,4,7,9
40,2,2,7
50,7
62,5,6
70,8
81,2,2,8
92,5
KQXSMB ngày 14-9-2021
ĐB 32159
G.1 81460
G.2 0105023826
G.3 500643217432284795763565246767
G.4 2910513142103314
G.5 395509791384008277048538
G.6 921400284
G.7 08715249
ĐầuĐuôi
00,4,8
10,0,4
21,6
31,8
49
50,2,2,5,9
60,4,7
71,4,6,9
82,4,4,4
9

Thống kê giải bặc biệt 400 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
59
về 8 lần
80
về 8 lần
93
về 8 lần
00
về 7 lần
18
về 7 lần
Bộ số Số lượt về
48
về 7 lần
57
về 7 lần
65
về 7 lần
20
về 6 lần
25
về 6 lần

Thống kê 400 ngày đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 36 lần Đuôi 0: 48 lần Tổng 0: 44 lần
Đầu 1: 39 lần Đuôi 1: 40 lần Tổng 1: 44 lần
Đầu 2: 43 lần Đuôi 2: 27 lần Tổng 2: 46 lần
Đầu 3: 33 lần Đuôi 3: 43 lần Tổng 3: 32 lần
Đầu 4: 40 lần Đuôi 4: 31 lần Tổng 4: 40 lần
Đầu 5: 42 lần Đuôi 5: 43 lần Tổng 5: 42 lần
Đầu 6: 44 lần Đuôi 6: 41 lần Tổng 6: 36 lần
Đầu 7: 36 lần Đuôi 7: 38 lần Tổng 7: 38 lần
Đầu 8: 50 lần Đuôi 8: 41 lần Tổng 8: 39 lần
Đầu 9: 37 lần Đuôi 9: 48 lần Tổng 9: 39 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 400 ngày qua

Bộ số Số lượt về
11
về 133 lần
88
về 129 lần
84
về 128 lần
86
về 127 lần
48
về 126 lần
Bộ số Số lượt về
02
về 124 lần
82
về 124 lần
41
về 123 lần
67
về 123 lần
33
về 122 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày qua

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1082 lần Đuôi 0: 1079 lần Tổng 0: 1029 lần
Đầu 1: 1128 lần Đuôi 1: 1105 lần Tổng 1: 1064 lần
Đầu 2: 995 lần Đuôi 2: 1057 lần Tổng 2: 1167 lần
Đầu 3: 1081 lần Đuôi 3: 1062 lần Tổng 3: 1062 lần
Đầu 4: 1124 lần Đuôi 4: 1044 lần Tổng 4: 1097 lần
Đầu 5: 998 lần Đuôi 5: 1062 lần Tổng 5: 1061 lần
Đầu 6: 1089 lần Đuôi 6: 1101 lần Tổng 6: 1096 lần
Đầu 7: 1021 lần Đuôi 7: 1051 lần Tổng 7: 1049 lần
Đầu 8: 1183 lần Đuôi 8: 1129 lần Tổng 8: 1072 lần
Đầu 9: 1099 lần Đuôi 9: 1110 lần Tổng 9: 1103 lần