XSMB 500 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 500 ngày - KQXSMB 500 ngày

Kết quả xổ số miền Bắc 500 ngày gần đây nhất

KQXSMB ngày 23-9-2021
ĐB 11534
G.1 41900
G.2 0958518963
G.3 838916043911010496580846779973
G.4 1272447748070736
G.5 174335426456090504493119
G.6 056319996
G.7 83615091
ĐầuĐuôi
00,5,7
10,9,9
2
34,6,9
42,3,9
50,6,6,8
61,3,7
72,3,7
83,5
91,1,6
KQXSMB ngày 22-9-2021
ĐB 53873
G.1 69507
G.2 0233017980
G.3 732682614312181968695820378909
G.4 8925395631697059
G.5 119338718569023154864973
G.6 013531299
G.7 18011242
ĐầuĐuôi
01,3,7,9
12,3,8
25
30,1,1
42,3
56,9
68,9,9,9
71,3,3
80,1,6
93,9
KQXSMB ngày 21-9-2021
ĐB 16083
G.1 88718
G.2 3583021024
G.3 283624264295525133458748389228
G.4 6183409440912619
G.5 587749013912917216089055
G.6 013061667
G.7 84297236
ĐầuĐuôi
01,8
12,3,8,9
24,5,8,9
30,6
42,5
55
61,2,7
72,2,7
83,3,3,4
91,4
KQXSMB ngày 20-9-2021
ĐB 74019
G.1 39363
G.2 6537071066
G.3 452606352361496032319013026674
G.4 5518001951000220
G.5 286565854268461775396234
G.6 310412482
G.7 24009119
ĐầuĐuôi
00,0
10,2,7,8,9,9,9
20,3,4
30,1,4,9
4
5
60,3,5,6,8
70,4
82,5
91,6
KQXSMB ngày 19-9-2021
ĐB 45957
G.1 46590
G.2 9667098212
G.3 614280466516136675695837164581
G.4 2819981891802878
G.5 304170993203126901171209
G.6 618301042
G.7 32560004
ĐầuĐuôi
00,1,3,4,9
12,7,8,8,9
28
32,6
41,2
56,7
65,9,9
70,1,8
80,1
90,9
KQXSMB ngày 18-9-2021
ĐB 93901
G.1 29743
G.2 7474924114
G.3 117452460347552269020255109078
G.4 2410524475896247
G.5 637154477365646535677674
G.6 783359506
G.7 36833917
ĐầuĐuôi
01,2,3,6
10,4,7
2
36,9
43,4,5,7,7,9
51,2,9
65,5,7
71,4,8
83,3,9
9
KQXSMB ngày 17-9-2021
ĐB 35330
G.1 90315
G.2 5717980432
G.3 558942145113005897195716048276
G.4 6690557934100178
G.5 435833307399584948676289
G.6 277553366
G.7 41752978
ĐầuĐuôi
05
10,5,9
29
30,0,2
41,9
51,3,8
60,6,7
75,6,7,8,8,9,9
89
90,4,9
KQXSMB ngày 16-9-2021
ĐB 12093
G.1 15382
G.2 0013021943
G.3 504488008264043982420113253130
G.4 8475593065070597
G.5 926520473694813283006759
G.6 984963471
G.7 39239719
ĐầuĐuôi
00,7
19
23
30,0,0,2,2,9
42,3,3,7,8
59
63,5
71,5
82,2,4
93,4,7,7
KQXSMB ngày 15-9-2021
ĐB 04965
G.1 26381
G.2 7507809937
G.3 877501429231642198304605714725
G.4 3447526235955888
G.5 888257066266511743405870
G.6 534904082
G.7 14123942
ĐầuĐuôi
04,6
12,4,7
25
30,4,7,9
40,2,2,7
50,7
62,5,6
70,8
81,2,2,8
92,5
KQXSMB ngày 14-9-2021
ĐB 32159
G.1 81460
G.2 0105023826
G.3 500643217432284795763565246767
G.4 2910513142103314
G.5 395509791384008277048538
G.6 921400284
G.7 08715249
ĐầuĐuôi
00,4,8
10,0,4
21,6
31,8
49
50,2,2,5,9
60,4,7
71,4,6,9
82,4,4,4
9

Thống kê giải bặc biệt 500 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
80
về 10 lần
00
về 9 lần
54
về 9 lần
65
về 9 lần
11
về 8 lần
Bộ số Số lượt về
29
về 8 lần
30
về 8 lần
36
về 8 lần
57
về 8 lần
59
về 8 lần

Thống kê 500 ngày đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 43 lần Đuôi 0: 63 lần Tổng 0: 55 lần
Đầu 1: 56 lần Đuôi 1: 50 lần Tổng 1: 55 lần
Đầu 2: 53 lần Đuôi 2: 40 lần Tổng 2: 55 lần
Đầu 3: 46 lần Đuôi 3: 50 lần Tổng 3: 37 lần
Đầu 4: 43 lần Đuôi 4: 43 lần Tổng 4: 47 lần
Đầu 5: 51 lần Đuôi 5: 50 lần Tổng 5: 52 lần
Đầu 6: 58 lần Đuôi 6: 48 lần Tổng 6: 43 lần
Đầu 7: 45 lần Đuôi 7: 46 lần Tổng 7: 54 lần
Đầu 8: 59 lần Đuôi 8: 51 lần Tổng 8: 51 lần
Đầu 9: 46 lần Đuôi 9: 59 lần Tổng 9: 51 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 500 ngày qua

Bộ số Số lượt về
11
về 163 lần
41
về 158 lần
08
về 157 lần
48
về 157 lần
88
về 157 lần
Bộ số Số lượt về
38
về 156 lần
80
về 154 lần
02
về 152 lần
36
về 151 lần
42
về 150 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 500 ngày qua

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1379 lần Đuôi 0: 1341 lần Tổng 0: 1305 lần
Đầu 1: 1397 lần Đuôi 1: 1390 lần Tổng 1: 1332 lần
Đầu 2: 1257 lần Đuôi 2: 1332 lần Tổng 2: 1431 lần
Đầu 3: 1374 lần Đuôi 3: 1319 lần Tổng 3: 1314 lần
Đầu 4: 1410 lần Đuôi 4: 1313 lần Tổng 4: 1380 lần
Đầu 5: 1271 lần Đuôi 5: 1328 lần Tổng 5: 1320 lần
Đầu 6: 1325 lần Đuôi 6: 1342 lần Tổng 6: 1370 lần
Đầu 7: 1289 lần Đuôi 7: 1331 lần Tổng 7: 1326 lần
Đầu 8: 1439 lần Đuôi 8: 1415 lần Tổng 8: 1359 lần
Đầu 9: 1359 lần Đuôi 9: 1389 lần Tổng 9: 1363 lần