XSMB 300 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 300 ngày - KQXSMB 300 ngày

Kết quả xổ số miền Bắc 300 ngày gần đây nhất

XSMB 3-7-2022 chủ nhật
ĐB 86690
G1 00944
G2 0835456997
G3 376182667035119327605275306126
G4 5496799296617956
G5 500071406545091263268136
G6 400632125
G7 91053373
ĐầuĐuôi
00,0,5
12,8,9
25,6,6
32,3,6
40,4,5
53,4,6
60,1
70,3
8
90,1,2,6,7
XSMB 2-7-2022 thứ 7
ĐB 50554
G1 26597
G2 7176244601
G3 963686598074760707865868920359
G4 3659988352771696
G5 846652477508963275308386
G6 485868202
G7 78423953
ĐầuĐuôi
01,2,8
1
2
30,2,9
42,7
53,4,9,9
60,2,6,8,8
77,8
80,3,5,6,6,9
96,7
XSMB 1-7-2022 thứ 6
ĐB 01697
G1 70090
G2 1669152814
G3 718699120503430308242117572532
G4 2224429070001048
G5 363829807739224311304587
G6 112138216
G7 85176607
ĐầuĐuôi
00,5,7
12,4,6,7
24,4
30,0,2,8,8,9
43,8
5
66,9
75
80,5,7
90,0,1,7
XSMB 30-6-2022 thứ 5
ĐB 58839
G1 82672
G2 2167600588
G3 730182028812676798519920163830
G4 4128106435913830
G5 363295508367754166432495
G6 775137088
G7 88289146
ĐầuĐuôi
01
18
28,8
30,0,2,7,9
41,3,6
50,1
64,7
72,5,6,6
88,8,8,8
91,1,5
XSMB 29-6-2022 thứ 4
ĐB 38892
G1 20636
G2 8400609206
G3 678421956935494955401905072972
G4 0653294188674658
G5 497773414413013002269865
G6 732080835
G7 26978764
ĐầuĐuôi
06,6
13
26,6
30,2,5,6
40,1,1,2
50,3,8
64,5,7,9
72,7
80,7
92,4,7
XSMB 28-6-2022 thứ 3
ĐB 13149
G1 50944
G2 5640812899
G3 512402601634018376777567771155
G4 8612406450372526
G5 269912319403217281413796
G6 163640049
G7 95911621
ĐầuĐuôi
03,8
12,6,6,8
21,6
31,7
40,0,1,4,9,9
55
63,4
72,7,7
8
91,5,6,9,9
XSMB 27-6-2022 thứ 2
ĐB 62171
G1 74232
G2 6039244343
G3 645859525926829397233583109847
G4 4995777655339323
G5 257212779664152508286964
G6 310044843
G7 12492487
ĐầuĐuôi
0
10,2
23,3,4,5,8,9
31,2,3
43,3,4,7,9
59
64,4
71,2,6,7
85,7
92,5
XSMB 26-6-2022 chủ nhật
ĐB 46970
G1 31422
G2 8654733892
G3 453647068481736256121684089376
G4 1695035756667833
G5 509068526342856446333809
G6 891253016
G7 12389619
ĐầuĐuôi
09
12,2,6,9
22
33,3,6,8
40,2,7
52,3,7
64,4,6
70,6
84
90,1,2,5,6
XSMB 25-6-2022 thứ 7
ĐB 36768
G1 38794
G2 1349072677
G3 150662444315882263088269979139
G4 8918164530519154
G5 438577526154535433361651
G6 939933878
G7 78432584
ĐầuĐuôi
08
18
25
33,6,9,9
43,3,5
51,1,2,4,4,4
66,8
77,8,8
82,4,5
90,4,9
XSMB 24-6-2022 thứ 6
ĐB 49677
G1 52644
G2 8595746813
G3 984559408646941178852210444477
G4 9945049595485471
G5 642476772100234036914455
G6 611808258
G7 00705601
ĐầuĐuôi
00,0,1,4,8
11,3
24
3
40,1,4,5,8
55,5,6,7,8
6
70,1,7,7,7
85,6
91,5

Thống kê giải bặc biệt 300 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
18
về 9 lần
47
về 8 lần
24
về 7 lần
49
về 7 lần
54
về 7 lần
Bộ số Số lượt về
67
về 6 lần
68
về 6 lần
09
về 5 lần
13
về 5 lần
30
về 5 lần

Thống kê 300 ngày đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 27 lần Đuôi 0: 27 lần Tổng 0: 27 lần
Đầu 1: 36 lần Đuôi 1: 25 lần Tổng 1: 36 lần
Đầu 2: 26 lần Đuôi 2: 29 lần Tổng 2: 27 lần
Đầu 3: 27 lần Đuôi 3: 27 lần Tổng 3: 38 lần
Đầu 4: 41 lần Đuôi 4: 35 lần Tổng 4: 36 lần
Đầu 5: 31 lần Đuôi 5: 30 lần Tổng 5: 21 lần
Đầu 6: 37 lần Đuôi 6: 20 lần Tổng 6: 27 lần
Đầu 7: 27 lần Đuôi 7: 35 lần Tổng 7: 20 lần
Đầu 8: 21 lần Đuôi 8: 37 lần Tổng 8: 27 lần
Đầu 9: 27 lần Đuôi 9: 35 lần Tổng 9: 41 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 300 ngày qua

Bộ số Số lượt về
18
về 105 lần
92
về 100 lần
71
về 99 lần
47
về 98 lần
68
về 98 lần
Bộ số Số lượt về
76
về 98 lần
13
về 97 lần
12
về 96 lần
41
về 96 lần
01
về 95 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 300 ngày qua

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 806 lần Đuôi 0: 834 lần Tổng 0: 783 lần
Đầu 1: 847 lần Đuôi 1: 839 lần Tổng 1: 870 lần
Đầu 2: 787 lần Đuôi 2: 817 lần Tổng 2: 784 lần
Đầu 3: 797 lần Đuôi 3: 801 lần Tổng 3: 822 lần
Đầu 4: 852 lần Đuôi 4: 809 lần Tổng 4: 822 lần
Đầu 5: 767 lần Đuôi 5: 796 lần Tổng 5: 787 lần
Đầu 6: 869 lần Đuôi 6: 772 lần Tổng 6: 800 lần
Đầu 7: 846 lần Đuôi 7: 813 lần Tổng 7: 800 lần
Đầu 8: 704 lần Đuôi 8: 856 lần Tổng 8: 787 lần
Đầu 9: 825 lần Đuôi 9: 763 lần Tổng 9: 845 lần