XSMB 300 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 300 ngày - KQXSMB 300 ngày

Kết quả xổ số miền Bắc 300 ngày gần đây nhất

KQXSMB ngày 23-9-2021
ĐB 11534
G.1 41900
G.2 0958518963
G.3 838916043911010496580846779973
G.4 1272447748070736
G.5 174335426456090504493119
G.6 056319996
G.7 83615091
ĐầuĐuôi
00,5,7
10,9,9
2
34,6,9
42,3,9
50,6,6,8
61,3,7
72,3,7
83,5
91,1,6
KQXSMB ngày 22-9-2021
ĐB 53873
G.1 69507
G.2 0233017980
G.3 732682614312181968695820378909
G.4 8925395631697059
G.5 119338718569023154864973
G.6 013531299
G.7 18011242
ĐầuĐuôi
01,3,7,9
12,3,8
25
30,1,1
42,3
56,9
68,9,9,9
71,3,3
80,1,6
93,9
KQXSMB ngày 21-9-2021
ĐB 16083
G.1 88718
G.2 3583021024
G.3 283624264295525133458748389228
G.4 6183409440912619
G.5 587749013912917216089055
G.6 013061667
G.7 84297236
ĐầuĐuôi
01,8
12,3,8,9
24,5,8,9
30,6
42,5
55
61,2,7
72,2,7
83,3,3,4
91,4
KQXSMB ngày 20-9-2021
ĐB 74019
G.1 39363
G.2 6537071066
G.3 452606352361496032319013026674
G.4 5518001951000220
G.5 286565854268461775396234
G.6 310412482
G.7 24009119
ĐầuĐuôi
00,0
10,2,7,8,9,9,9
20,3,4
30,1,4,9
4
5
60,3,5,6,8
70,4
82,5
91,6
KQXSMB ngày 19-9-2021
ĐB 45957
G.1 46590
G.2 9667098212
G.3 614280466516136675695837164581
G.4 2819981891802878
G.5 304170993203126901171209
G.6 618301042
G.7 32560004
ĐầuĐuôi
00,1,3,4,9
12,7,8,8,9
28
32,6
41,2
56,7
65,9,9
70,1,8
80,1
90,9
KQXSMB ngày 18-9-2021
ĐB 93901
G.1 29743
G.2 7474924114
G.3 117452460347552269020255109078
G.4 2410524475896247
G.5 637154477365646535677674
G.6 783359506
G.7 36833917
ĐầuĐuôi
01,2,3,6
10,4,7
2
36,9
43,4,5,7,7,9
51,2,9
65,5,7
71,4,8
83,3,9
9
KQXSMB ngày 17-9-2021
ĐB 35330
G.1 90315
G.2 5717980432
G.3 558942145113005897195716048276
G.4 6690557934100178
G.5 435833307399584948676289
G.6 277553366
G.7 41752978
ĐầuĐuôi
05
10,5,9
29
30,0,2
41,9
51,3,8
60,6,7
75,6,7,8,8,9,9
89
90,4,9
KQXSMB ngày 16-9-2021
ĐB 12093
G.1 15382
G.2 0013021943
G.3 504488008264043982420113253130
G.4 8475593065070597
G.5 926520473694813283006759
G.6 984963471
G.7 39239719
ĐầuĐuôi
00,7
19
23
30,0,0,2,2,9
42,3,3,7,8
59
63,5
71,5
82,2,4
93,4,7,7
KQXSMB ngày 15-9-2021
ĐB 04965
G.1 26381
G.2 7507809937
G.3 877501429231642198304605714725
G.4 3447526235955888
G.5 888257066266511743405870
G.6 534904082
G.7 14123942
ĐầuĐuôi
04,6
12,4,7
25
30,4,7,9
40,2,2,7
50,7
62,5,6
70,8
81,2,2,8
92,5
KQXSMB ngày 14-9-2021
ĐB 32159
G.1 81460
G.2 0105023826
G.3 500643217432284795763565246767
G.4 2910513142103314
G.5 395509791384008277048538
G.6 921400284
G.7 08715249
ĐầuĐuôi
00,4,8
10,0,4
21,6
31,8
49
50,2,2,5,9
60,4,7
71,4,6,9
82,4,4,4
9

Thống kê giải bặc biệt 300 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
59
về 6 lần
64
về 6 lần
93
về 6 lần
00
về 5 lần
13
về 5 lần
Bộ số Số lượt về
20
về 5 lần
24
về 5 lần
26
về 5 lần
55
về 5 lần
65
về 5 lần

Thống kê 300 ngày đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 28 lần Đuôi 0: 34 lần Tổng 0: 33 lần
Đầu 1: 26 lần Đuôi 1: 30 lần Tổng 1: 32 lần
Đầu 2: 31 lần Đuôi 2: 21 lần Tổng 2: 33 lần
Đầu 3: 24 lần Đuôi 3: 33 lần Tổng 3: 25 lần
Đầu 4: 26 lần Đuôi 4: 27 lần Tổng 4: 33 lần
Đầu 5: 33 lần Đuôi 5: 35 lần Tổng 5: 32 lần
Đầu 6: 35 lần Đuôi 6: 27 lần Tổng 6: 31 lần
Đầu 7: 32 lần Đuôi 7: 28 lần Tổng 7: 24 lần
Đầu 8: 35 lần Đuôi 8: 26 lần Tổng 8: 28 lần
Đầu 9: 30 lần Đuôi 9: 39 lần Tổng 9: 29 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 300 ngày qua

Bộ số Số lượt về
11
về 102 lần
08
về 99 lần
82
về 98 lần
84
về 98 lần
41
về 97 lần
Bộ số Số lượt về
02
về 95 lần
33
về 95 lần
10
về 94 lần
36
về 94 lần
63
về 94 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 300 ngày qua

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 811 lần Đuôi 0: 812 lần Tổng 0: 774 lần
Đầu 1: 861 lần Đuôi 1: 802 lần Tổng 1: 804 lần
Đầu 2: 742 lần Đuôi 2: 794 lần Tổng 2: 875 lần
Đầu 3: 806 lần Đuôi 3: 791 lần Tổng 3: 775 lần
Đầu 4: 851 lần Đuôi 4: 770 lần Tổng 4: 812 lần
Đầu 5: 748 lần Đuôi 5: 813 lần Tổng 5: 808 lần
Đầu 6: 825 lần Đuôi 6: 831 lần Tổng 6: 813 lần
Đầu 7: 782 lần Đuôi 7: 800 lần Tổng 7: 776 lần
Đầu 8: 884 lần Đuôi 8: 835 lần Tổng 8: 819 lần
Đầu 9: 790 lần Đuôi 9: 852 lần Tổng 9: 844 lần